Životné prostredie

Pre prezeranie dokumentov si stiahnite a nainštalujte Acrobat Reader.

Oznámenie o vyrúbaní dreviny

Oznámenie o vyrúbaní dreviny podľa osobitného predpisu

Oznámenie o vyrúbaní ovocných drevín pri obnove

Žiadosť o vydanie povolenia na rozkopávku verejnej zelene

Žiadosť o súhlas na zriadenie studne

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Ohlásenie sa ku komunálnemu odpadu FO, PO a FO podnikateľ