Oznamy a aktuality

Dátum Oznámenie
14. 03. 2017 Aktualizovaná ponuka práce
01. 03. 2017 Harmonogram vývozu separovaného komunálneho odpadu
01. 03. 2017 Prípravné kurzy matematiky na prijímacie skúšky pre záujemcov o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl...
28. 02. 2017 Oznámenie o podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy vo Veľkých Bierovciach pre školský rok 2017/2018
28. 02. 2017 Jarný zber odpadu
27. 02. 2017 Výzva pre výrobcov kraslíc
24. 02. 2017 Združenie lestných pozemkov a pasienkov Opatovce - Pozvánka na zhromaždenie (25.3.2017 o 15:00 v kultúrnom dome Opatovce)
23. 02. 2017

Výskyt vtáčej chrípky u hydiny a iného voľne žijúceho vtáctva na území Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra SR vydalo usmernenie (SKR-20-2/2017), ktoré je zamerané na realizáciu preventívnych opatrení. Vždy je potrebné dodržiavať nariadené veterinárne opatrenia a dodržiavať zákazy vydané príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

Je potrebné zvýšiť povedomie a ostražitosť občanov najmä pokiaľ ide o hydinu a iné vtáctvo chované v zajatí. Dbať na dodržiavanie zásad biologickej bezpečnosti a ochrany chovov pred zavlečením tejto nákazy a tiež dodržiavať hygienické postupy pri manipulácii s uhynutým, či príznaky vykazujúcim vtáctvom. V prípade spozorovania príznakov, ktoré by mohli svedčiť o prítomnosti nákazy, alebo v prípade nálezu uhynutého, či umierajúceho voľne žijúceho vtáctva, je potrebné túto skutočnosť oznámiť starostke obce, alebo okresnému úradu odboru krízového riadenia, alebo na linku tiesňového volania 112, resp. na tel. č. 150 alebo 158.

Vlastník či držiteľ zvierat je povinný bezodkladne hlásiť orgánu veterinárnej správy podozrenie alebo výskyt príznakov: zníženie príjmu krmiva, vody, zvýšený úhyn, pokles znášky, akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu zvierat. Je potrebné vykonať opatrenia k zabráneniu kontaktu osôb a zvierat.

23. 02. 2017 Obec Veľké Bierovce Vás pozýva na cvičenie JOGY. Každý štvrtok o 18,00 hod. v KD. Tešíme sa na Vás!
11. 07. 2016 SPP - Neoprávnené zásahy do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb....
07. 02. 2016 Spoločnosť SPP – distribúcia (SPP-D) rozšírila na svojej webovej stránke www.spp-distribucia.sk ponuku online formulárov...
26. 10. 2015 Vážení občania, v obci Pruské sú novootvorené detské jasle ktoré ešte ponúkaju voľnu kapacitu pre deti pred školkarskom veku. Bližie informácie dostanete na obecnej webovej stranke www.obecpruske.sk
22. 10. 2015 Kto je zo zákona povinný pripojiť sa na verejnú kanalizáciu
21. 10. 2015 Nadobúdanie vlastníctva poľnohopodárskeho pozemku v zmysle najnovších legislatívnych zmien
14. 08. 2015 Oznámenie o zavedení nultého tarifného pásma
21. 05. 2014 Ako sa chrániť pred kliešťom - deti,
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
21. 01. 2014 Letecké opravovne Trenčín - Neoprávnený vstup do vyhradeného priestoru letiska
20. 01. 2011

Prevádzkovanie pohrebných služieb

Obec Trenčianske Stankovce
Pondelok - Piatok: 6,00 h. - 22,00 h.
Sobota - Nedeľa - Sviatok: 6,00, h. - 22,00 h.
Pohrebné služby si môžete objednať telefonicky na čísle 0918181597

Pošta Trenčianske Stankovce
Úradné hodiny pre verejnosť
Pondelok - Utorok: 7,30 h. - 12,00 h., 12,30 h. - 15,30 h.
Streda: 7,30 h. - 12,00 h., 12,30 h. - 17,00 h.
Štvrtok - Piatok: 7,30 h. - 12,00 h., 12,30 h. - 15,30 h.
Sobota - Nedeľa: zatvorené

21. 12. 2010 Vážení občania v chodbe budovy Obecného úradu v Opatovciach je umiestnený E-box na likvidáciu malých batérií (napr. tuškové...) a malých elektrospotrebičov (napr. fén, žehlička, rýchlovarná kanvica, mobilný telefón, kamera...). Uvedený elektroodpad môžete vhadzovať do E-boxu v rámci úradných hodín na obecnom úrade.