Oznamy a aktuality

Dátum Oznámenie
24. 04. 2017 STAVANIE MÁJA 29. apríla 2017 o 17,00 h. pri kultúrnom dome v Opatovciach
24. 04. 2017 Aktualizovaná ponuka práce
24. 04. 2017

Vážení občania,
obraciam sa na Vás ako starostka obce, ktorá sa snaží vytvoriť pre občanov našej obce, v súlade splatnou legislatívou, možnosti ako likvidovať komunálny odpad. Obec aj tento rok pripravila harmonogram vývozu komunálneho odpadu: veľkorozmerového, nebezpečného, elektroodpadu a odpadu konárov a drevín po jarnom oreze. Každá domácnosť dostala tento rozpis v papierovej forme. Neviem pochopiť, prečo sa teda konáre dostali na čiernu skládku pri Váhu pri dome súpisné číslo 13 a do kontajnera na cintoríne. Konáre sa ukladali na skládku odkiaľ sa zlikvidovali zoštiepkovaním a odvezením. Taktiež neviem pochopiť, prečo sa odpad – koliesková stolička, kartóny na vajíčka a polystyrén ocitli v kontajneri na cintoríne, kde patrí len odpad z cintorína. Solička mala byť zlikvidovaná v rámci veľkorozmerového komunálneho odpadu, kartóny na vajíčka v papieri a polystyrén v plastoch. Kontajnery na tento triedený odpad sa nachádzajú v obci. Taktiež sa stáva, že pri kontajneroch na triedený odpad: plasty, papier, sklo a kov sa po naplnení týchto kontajnerov ukladá odpad na zem okolo kontajnera. Veď keď občan vidí, že kontajner je plný, môže ešte pozrieť kontajner na inom mieste v obci, lebo sa stáva, že pri jednom je nahromadený odpad okolo na zemi a na ďalšom stanovisku je kontajner na tento odpad poloprázdny. Keď sa však stane, že sú kontajnery na určitý odpad plné, je potrebné počkať na ich vyvezenie a potom do voľných kontajnerov vyhodiť príslušný odpad. Harmonogram vývozu separovaného komunálneho odpadu je zverejnený na webovej stránke obce. Všetci sme pri návšteve zahraničia uchvátení čistotou a poriadkom, ale túto čistotu a poriadok udržujú občania obcí a miest. Pokiaľ v našej obci bude občanom ľahostajné kde a ako likvidujú odpad, aj keď obec vytvorí možnosti likvidácie odpadu, dotiaľ budeme čistotu a poriadok obdivovať len v zahraničí.

23. 04. 2017Priatelia divadla, naši milí diváci, srdečne Vás pozývame na

Galavečer 15 rokov spolu, pre vás a s vami, ktorý uvedie Mestské divadlo Trenčín 19.5. o 18:30  v univerzálnej sále Domu armády v Trenčíne pri príležitosti 15. výročia oficiálneho vzniku divadelného súboru v Trenčíne.

Bude to jedinečný večer plný zábavy, spomienok, osobností, hostí a prekvapení, ktorý sa nebude opakovať.

Predpredaj v KIC: 8,-, na mieste 10,- ,

Viac o podujatí:
Slávnostný galaprogram k 15. výročiu vzniku divadla, alebo 15 rokov v skratke...
Výnimočný večer plný príjemných spomienok umelcov, ktorí sú s našim divadlom spojení a vzácnych hostí, ktorí prídu zložiť hold divadlu. Neopakovateľný večer, v ktorom ožijú úryvky z našich predstavení – od tých najstarších, až po súčasné. To všetko pretkané humorom, piesňami, rôznorodými vystúpeniami, hudbou a prekvapeniami :-)

Bohatý program, ktorý pripravujeme špeciálne na tento večer.

Zážitok, ktorý sa nebude opakovať. Veselé pripomínanie si toho najlepšieho, čo sme za 15 rokov zažili. Stretnutia minulosti s prítomnosťou a pohľady do budúcnosti divadla.

Vzácna príležitosť (aj pre nás samotných) zažiť na jednom mieste, spolu na jednom javisku takmer všetkých, ktorí Mestské divadlo Trenčín, či Trenčianske hradné divadlo tvorili a tvoria.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie s Vami.

19. 04. 2017 Prerušenie distribúcie elektriny (4. 5. 2017)
19. 04. 2017 VESELÁ TROJKA a DUO ARAMIS. 16.05.2017 o 18.00h, Kino Hviezda, Trenčín, Vstupné: 10,-€
18. 04. 2017

7. Ročník súťaže o “Najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP 2017“

Dôležité termíny:

  • Uzávierka prihlášok do súťaže je 19. mája 2017.
  • Hlasovanie bude prebiehať do 30. júna 2017.
  • Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov súťaže sa uskutoční na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2017.
  • Bližšie informácie nájdete v prílohách.
  • Verím, že aj na území MAS Inovec objavíte mnohé krásne fotografie, s ktorými sa do súťaže prihlásite.

Na stiahnutie

13. 04. 2017 Vážení občania,

spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie týmto oznamuje, že v máji 2017 sa bude vykonávať kontrola pripojenosti na novovybudovanú kanalizáciu v našej obci.
Kontrola sa bude vykonávať fyzicky a kamerou. Týmto žiadame všetkých občanov, ktorí už sú pripojení na verejnú kanalizáciu, a doteraz neuzatvorili zmluvu s TVK o odvádzaní odpadových vôd, aby tak urobili čím skôr. Majiteľom nehnuteľností, ktoré sú pripojené na VK, a ktorí v čase kontroly nebudú mať uzatvorenú zmluvu s TVK, hrozí zmluvná pokuta.
11. 04. 2017 Oznámenie o možnosti poskytovania základného sociálneho poradenstva ambulantnou formou pre týrané ženy a ich deti
03. 04. 2017 Obec Opatovce vyhlasuje zbierku použitého oblečenia a obuvi. Zbierka sa uskutoční v budove obecného úradu od 24. do 28. apríla 2017 v čase úradných hodín obecného úradu.
30. 03. 2017

UPOZORNENIE: Vážení občania odpad tetrapaky t.j. krabicové balenie mlieka, džusov a iných nápojov a potravín, nepatrí do separovaného zberu, ale do zmesového komunálneho odpadu, na ktorý má každý občan smetnú nádobu v domácnosti. Nevhadzujte tetrapaky do plastov ani do papiera, znehodnocuje sa tým separácia uvedených zložiek.

30. 03. 2017 Bioplynka Veľké Bierovce oznamuje, že od 3. apríla 2017 bude realizovať vývoz digestátu na územie Letiska. Vývoz sa bude realizovať novou technológiou VREDO. Digestát sa aplikuje priamo do pôdy, takže sa výrazne znižuje zápach.
25. 03. 2017 Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2017
01. 03. 2017 Harmonogram vývozu separovaného komunálneho odpadu
28. 02. 2017 Oznámenie o podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy vo Veľkých Bierovciach pre školský rok 2017/2018
27. 02. 2017 Výzva pre výrobcov kraslíc
23. 02. 2017

Výskyt vtáčej chrípky u hydiny a iného voľne žijúceho vtáctva na území Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra SR vydalo usmernenie (SKR-20-2/2017), ktoré je zamerané na realizáciu preventívnych opatrení. Vždy je potrebné dodržiavať nariadené veterinárne opatrenia a dodržiavať zákazy vydané príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

Je potrebné zvýšiť povedomie a ostražitosť občanov najmä pokiaľ ide o hydinu a iné vtáctvo chované v zajatí. Dbať na dodržiavanie zásad biologickej bezpečnosti a ochrany chovov pred zavlečením tejto nákazy a tiež dodržiavať hygienické postupy pri manipulácii s uhynutým, či príznaky vykazujúcim vtáctvom. V prípade spozorovania príznakov, ktoré by mohli svedčiť o prítomnosti nákazy, alebo v prípade nálezu uhynutého, či umierajúceho voľne žijúceho vtáctva, je potrebné túto skutočnosť oznámiť starostke obce, alebo okresnému úradu odboru krízového riadenia, alebo na linku tiesňového volania 112, resp. na tel. č. 150 alebo 158.

Vlastník či držiteľ zvierat je povinný bezodkladne hlásiť orgánu veterinárnej správy podozrenie alebo výskyt príznakov: zníženie príjmu krmiva, vody, zvýšený úhyn, pokles znášky, akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu zvierat. Je potrebné vykonať opatrenia k zabráneniu kontaktu osôb a zvierat.

23. 02. 2017 Obec Veľké Bierovce Vás pozýva na cvičenie JOGY. Každý štvrtok o 18,00 hod. v KD. Tešíme sa na Vás!
11. 07. 2016 SPP - Neoprávnené zásahy do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb....
07. 02. 2016 Spoločnosť SPP – distribúcia (SPP-D) rozšírila na svojej webovej stránke www.spp-distribucia.sk ponuku online formulárov...
26. 10. 2015 Vážení občania, v obci Pruské sú novootvorené detské jasle ktoré ešte ponúkaju voľnu kapacitu pre deti pred školkarskom veku. Bližie informácie dostanete na obecnej webovej stranke www.obecpruske.sk
22. 10. 2015 Kto je zo zákona povinný pripojiť sa na verejnú kanalizáciu
21. 10. 2015 Nadobúdanie vlastníctva poľnohopodárskeho pozemku v zmysle najnovších legislatívnych zmien
14. 08. 2015 Oznámenie o zavedení nultého tarifného pásma
21. 05. 2014 Ako sa chrániť pred kliešťom - deti,
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
21. 01. 2014 Letecké opravovne Trenčín - Neoprávnený vstup do vyhradeného priestoru letiska
20. 01. 2011

Prevádzkovanie pohrebných služieb

Obec Trenčianske Stankovce
Pondelok - Piatok: 6,00 h. - 22,00 h.
Sobota - Nedeľa - Sviatok: 6,00, h. - 22,00 h.
Pohrebné služby si môžete objednať telefonicky na čísle 0918181597

Pošta Trenčianske Stankovce
Úradné hodiny pre verejnosť
Pondelok - Utorok: 7,30 h. - 12,00 h., 12,30 h. - 15,30 h.
Streda: 7,30 h. - 12,00 h., 12,30 h. - 17,00 h.
Štvrtok - Piatok: 7,30 h. - 12,00 h., 12,30 h. - 15,30 h.
Sobota - Nedeľa: zatvorené

21. 12. 2010 Vážení občania v chodbe budovy Obecného úradu v Opatovciach je umiestnený E-box na likvidáciu malých batérií (napr. tuškové...) a malých elektrospotrebičov (napr. fén, žehlička, rýchlovarná kanvica, mobilný telefón, kamera...). Uvedený elektroodpad môžete vhadzovať do E-boxu v rámci úradných hodín na obecnom úrade.