Kalendár akcií

Mesiac úcty k starším
18. októbra 2017 v Kultúrnom dome
Vítanie detí do života
8. novembra 2017 v Kultúrnom dome
Mikuláš
5. decembra 2017 v obecnom parku
Vianočné radosti
10. decembra 2017 v Kultúrnom dome