Koronavírus

Dátum Oznámenie
07. 07. 2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (03.07.2020)
06. 07. 2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (03.07.2020)
18. 06. 2020 Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13. 6 .2020
26. 05. 2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (25.05.2020)
19. 05. 2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
28. 04. 2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Schôdze štýtnych orgánov
22. 04. 2020 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 - 20. 4. 2020
20. 04. 2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Nosenie rúšok
06. 04. 2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
30. 03. 2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
30. 03. 2020 Uznesenie Vlády SR č. 169 zo dňa 27. 03. 2020
25. 03. 2020 COVID – 19 – usmernenie k postupu prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov pri zabezpečovaní povinností v súvislosti s ochranou verejného zdravia
25. 03. 2020 Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov pri zabezpečovaní povinností v súvislosti s ochranou verejného zdravia – COVID 19
18. 03. 2020 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
18. 03. 2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
18. 03. 2020 https://www.ip.gov.sk/koronavirus-najcastejsie-otazky/
16. 03. 2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 2

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
16. 03. 2020 Vedúca pošty v Trenčianskych Stankovciach oznamuje občanom, že od 16.03.2020 až do odvolania bude pošta v čase od 12:00h do 13:00h zatvorená.
16. 03. 2020 Informácie MPSVR o možnostiach postupu zamestnávateľov/zamestnancov v súvislosti s koronavírusom
14. 03. 2020 Informácia zo zasadnutia Krízového štábu v Opatovciach v súvislosti s COVID-19
13. 03. 2020 Informácie pre občanov a podnikateľov - Úradné hodiny klientskych centier
13. 03. 2020 Obecný úrad v Opatovciach bude od 16.03.2020 až do odvolania  otvorený  pre  verejnosť  v skrátených úradných hodinách
12. 03. 2020 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne Vám oznamuje, že v súvislosti so šíriacou sa nákazou vírusu COVID 19 a vzhľadom na vládou SR vyhlásenú Mimoriadnu situáciu boli prijaté opatrenia v súvislosti s prijímaním ústnych podaní občanov len na naliehavé a nevyhnutné prípady a prípady, ktoré neznesú odklad.
11. 03. 2020 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe
06. 03. 2020

Koronavírus: