Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Asistované sčítanie obyvateľov sa začína dnes, v pondelok 3. mája 2021 a potrvá do 13. júna 2021. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie môže byť prerušené.

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby počas elektronického samosčítania. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v sociálnych zariadeniach a obyvateľov marginalizovaných komunít.

Ako bude prebiehať?

Asistované sčítanie bude realizované dvoma spôsobmi. Prvý spôsob – obyvateľ príde do kontaktného miesta, kde sa sčíta sám alebo s pomocou stacionárneho asistenta. Druhý spôsob – obyvateľ požiada o službu mobilného asistenta telefonicky, na základe toho ho mobilný asistent navštívi doma a pomôže mu sčítať sa.

Kontaktné miesta

V našej obci je zriadené jedno kontaktné miesto, na ktoré sa môžu prísť obyvatelia sčítať v čase : pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 10:00 hod. do 12:00 hod., streda od 14:30 hod. do 16:30 hod.. Doporučujeme občanom aby sa pred návštevou kontaktného miesta telefonicky informovali o momentálnom vyťažený kontaktného miesta a predišli tak dlhšiemu čakaniu na kontaktom mieste.