Fotogaléria

Kultúrne podujatia v roku 2015

Vianočná besiedka

Vianočná besiedka Na Zlatú nedeľu 20.12.2015 sme sa stretli v kultúrnom dome v Opatovciach na Vianočnej besiedke. Vianočnou besiedkou sme sa priblížili atmosfére Vianoc. zobraziť galériu...

Mikuláš

Mikuláš V obecnom parku sa v predvečer 5.decembra 2015 rozsvietil vianočný stromček. K žiariacemu stromčeku prišiel Mikuláš v sprievode anjela a čerta a s plným košom balíčkov pre deti, ktoré boli počas celého roka poslušné... zobraziť galériu...

Ukončenie rekonštrukcie miestnej komunikácie Záhumnie

Ukončenie rekonštrukcie miestnej komunikácie Záhumnie Október 2015 sa do histórie našej obce zapíše ako mesiac, v ktorom sa podarilo uskutočniť stavbu – rekonštrukciu miestnej komunikácie tzv. Záhumnie... zobraziť galériu...

Vítanie detí

Vítanie detí Príchod každého nového človiečika na svet je dôležitou udalosťou. Naša obec vyjadruje svoju radosť, svoj záujem a starostlivosť o život nových občanov aj tým, že pripravuje slávnosť privítania detí do života. zobraziť galériu...

Kultúrno-spoločenské podujatie v rámci Mesiaca úcty k starším

Kultúrno-spoločenské podujatie v rámci Mesiaca úcty k starším 4.11.2015. Stalo sa už tradíciou, že si každoročne v októbri, tento rok výnimočne na začiatku novembra, uctíme našich starších spoluobčanov. zobraziť galériu...

Burčiakové slávnosti - Boršice

Burčiakové slávnosti - Boršice 19.09.2015. Už po štvrtý krát sa konali Burčiakové slávnosti spojené s folklórnym festivalom v našej partnerskej obci na Morave v Boršiciach. Obec Opatovce zabezpečila autobus, ktorý využili niektorí občania na návštevu uvedeného podujatia... zobraziť galériu...

SNP - 71 rokov

SNP - 71 rokov Jednota dôchodcov Opatovce 29.08.2015 usporiadala pri príležitosti výročia SNP stretnutie občanov, spojené s opekačkou a posedením pri harmonike. zobraziť galériu...

Spevácky súbor Opatovčan - Podhájska

Spevácky súbor Opatovčan - Podhájska Na termálnom kúpalisku Podhájaka v nedeľu 23. augusta 2015 vystúpil Spevácky súbor Opatovčan, aby svojimi piesňami spríjemnil pobyt návštevníkom kúpaliska. Vystúpením prispel k pohode a dobrej nálade. zobraziť galériu...

Šachový turnaj

Šachový turnaj Dňa 2.8.2015 sa v Opatovciach konal 9. ročník šachového turnaja hranom švajčiarskym systémom na 9 kôl s hracím tempom 2x 15 minút. Turnaja sa zúčastnilo 46 hráčov. zobraziť galériu...

Mariášový turnaj

Mariášový turnaj Dňa 1.8.2015 sa v Opatovciach konal 2. ročník mariášového turnaja vo volenom hranom systémom 3 kola klasicky + 2 kola švajčiarskym systémom. Turnaj mal zastúpenie z rôznych kútov Slovenska... zobraziť galériu...

Kultúrne leto Opatovce 2015 – koncert

Kultúrne leto Opatovce 2015 – koncert V nedeľu 19. júla 2015 sme sa stretli v areáli pri športovom ihrisku v Opatovciach na podujatí, na ktorom sa predstavili Spevácke súbory Opatočan z Opatoviec a Stoprounští vinaři z našej partnerskej obce na Morave Boršice. zobraziť galériu...

Spevnená plocha pre športovo-kultúrne účely pri viacúčelovom športovom ihrisku obce Opatovce

Spevnená plocha pre športovo-kultúrne účely pri viacúčelovom športovom ihrisku obce Opatovce Na základe získania dotácie 1000 € od Mikroregiónu Inovec (ktorého členom je aj obce Opatovce), účelovo zaviazaného na vybudovanie spevnenej plochy... zobraziť galériu...

MDD 2015

MDD 2015 31. mája 2015 sme pripravili pre deti popoludnie pri viacúčelom športovom ihrisku v Opatovciach. Deti súťažili v štyroch disciplínach, ktoré zabezpečovali členovia Mestského divadla Trenčín... zobraziť galériu...

Jednota dôchodcov Slovenska

Jednota dôchodcov Slovenska 16. mája 2015 sa v sále Kultúrneho domu v Opatovciach uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Jednoty dôchodcov Slovenska, Miestna organizácia Opatovce. Organizácia má 23 členov a je stále otvorená pre ďalších záujemcov. zobraziť galériu...

Stavanie mája

Stavanie mája Tradične sme sa v podvečer 30.4.2015 zišli pri Kultúrnom dome v Opatovciach na stavaní mája. Aj tento rok sa so stavaním mája popasoval Sandro Prekop. Deti nedočkavo čakali, aby mohli máj ovenčiť krepovými stužkami. zobraziť galériu...

Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce

Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce Od založenia v roku 2013 sa dobrovoľný hasičský zbor aktívne zúčastňuje na krajských súťažiach, kde sa snaží reprezentovať našu obec. Za pomoci obce a sponzorov sa nám darí zveľaďovať hasičskú zbrojnicu a nakupovať nové vybavenie. zobraziť galériu...

COOP Jednota Trenčín

COOP Jednota Trenčín Dňa 25.4.2015 sa v sále Kultúrneho domu v Opatovciach konala výročná členská schôdza miestnej organizácie COOP Jednota SD. Predsedníčka pani Marta Šuleková privítala všetkých prítomných a v zmysle programu viedla členskú schôdzu. zobraziť galériu...

Životné jubileum

Životné jubileum Okrúhle životné jubileum 90 rokov života oslávila 24.4.2015 naša spoluobčianka Anna Kováčová. K jubileu jej popriala všetko najlepšie, predovšetkým veľa zdravia, starostka obce Janka Horňáková. zobraziť galériu...

Spevácky súbor Opatovčan

Spevácky súbor Opatovčan Spevácky súbor Opatovčan našu obec reprezentoval vystúpením na Veľkonočnom jarmoku na Mierovom námestí v Trenčíne 28.marca 2015. Moderátorka pri predstavení súboru predstavila aj našu obec Opatovce. zobraziť galériu...

Štiepkovanie

Štiepkovanie Drevený odpad po strihaní stromov a čistení drevín na jar, sme už tretí rok likvidovali spôsobom štiepkovania a spracovania naštiepkovanej drevenej hmoty v spolupráci s firmou LES Drietoma. zobraziť galériu...

Marec mesiac knihy

Marec  mesiac knihy V roku 2015 uplynie už 110 rokov od narodenia slovenskej spisovateľky Márie Rázusovej – Martákovej. Svojou tvorbou hlboko zasiahla do mnohých oblastí slovenskej kultúry. zobraziť galériu...

Obecná zabíjačka

Obecná zabíjačka Fašiangy je obdobie plné zábavy, hudby a spevu. 14. februára 2015 sa aj v našej obci konala prvá obecná zabíjačka, ktorú pripravili členovia Speváckeho súboru Opatovčan pod záštitou starostky obce. zobraziť galériu...

Karneval pre deti

Karneval pre deti 1. februára 2015 sa v sále kultúrneho domu konal tradičný karneval pre deti. Vzhľadom na chrípku, ktorá opäť v tomto období ukázala svoju silu, počet masiek bol trocha menší. zobraziť galériu...