Štiepkovanie

Drevený odpad po strihaní stromov a čistení drevín na jar, sme už tretí rok likvidovali spôsobom štiepkovania a spracovania naštiepkovanej drevenej hmoty v spolupráci s firmou LES Drietoma. Občania si postupne na tento spôsob zvykajú, čo sa odrazilo na tohtoročnom množstve spracovaného dreveného odpadu. Všetkým, ktorí takto zodpovedne pristupujú k likvidácii odpadu ďakujeme.