Ukončenie rekonštrukcie miestnej komunikácie Záhumnie

Október 2015 sa do histórie našej obce zapíše ako mesiac, v ktorom sa podarilo uskutočniť stavbu – rekonštrukciu miestnej komunikácie tzv. Záhumnie. Po mnohých rokoch sa aj občania tejto časti obce dočkali novej komunikácie, čo ocenili na stretnutí na vybudovanej ceste, ihneď ako položený asfalt vychladol. Na stretnutí poďakovali starostke obce a pri pripravenom občerstvení zotrvali v dobrej nálade a v družnej atmosfére.