Fotogaléria

Kultúrne podujatia v roku 2018

Vianoce, Vianoce prichádzajú...

Vianoce, Vianoce prichádzajú... Takýto názov nieslo podujatie 9. decembra v kultúrnom dome. Pre všetkých, ktorí prišli stráviť toto popoludnie s vianočnými básňami, piesňami a koledami. zobraziť galériu...

Rozožatie vianočného stromčeka

Rozožatie vianočného stromčeka Stalo sa tradíciou, že v predvečer Mikuláša t.j. 5. decembra sa v našom parku rozsvieti vianočný stromček, ktorý spríjemňuje vianočnú atmosféru všetkým opatovčanom až do príchodu troch kráľov. zobraziť galériu...

Posedenie pri príležitosti mesiaca úcta k starším

Posedenie pri príležitosti mesiaca úcta k starším Dňa 16.11.2018 si naša organizácia pripomenula Mesiac úcty k starším. Spoločenské posedenie, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch kultúrneho domu spestrili naši speváci... zobraziť galériu...

Jesenné upratovanie v obecnom parku

Jesenné upratovanie v obecnom parku Tak ako v záhradách, aj v našom obecnom parku bolo treba vykonať jesenné upratovanie – pohrabať opadané lístie a ihličie. zobraziť galériu...

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života V stredu 27.10.2018 sa v sále kultúrneho domu uskutočnila milá slávnosť uvítania detí do života. Na začiatku slávnosti pani Jana Vraždová privítala pozvaných rodičov s deťmi a ostatných prítomných. zobraziť galériu...

Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším Už tradične si obec v mesiaci október uctí svojich skôr narodených občanov – seniorov. Tento rok to bolo 17.októbra, keď sa v sále kultúrneho domu konalo kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti mesiaca úcty k starším. zobraziť galériu...

Súťaž v lúštení krížoviek

Súťaž v lúštení krížoviek Dňa 1. októbra sa v sále kultúrneho domu uskutočnil 2.ročník súťaže v riešení krížoviek. Účasť síce nebola veľká, ale tí, čo sa zúčastnili, ukázali, že stále pracujú na rozvíjaní svojich rozumových schopností... zobraziť galériu...

JDS ZO Opatovce - stretnutie

JDS ZO Opatovce - stretnutie JDS ZO Opatovce pripravila 1.9.2018 stretnutie v areáli športového ihriska v Opatovciach pri príležitosti výročia SNP a Dňa ústavy SR. Predsedníčka ZO p. Marta Bulková na začiatku všetkých privítala... zobraziť galériu...

Životné jubileum 90 rokov.

Životné jubileum 90 rokov. Pani Magda Škúciová sa dožila krásnych 90 rokov života. K tomuto vzácnemu životnému jubileu jej zablahoželala starostka obce veľa zdravia, šťastia, radosti a spokojnosti v kruhu svojich najbližších. zobraziť galériu...

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí Pôvod tohto sviatku vznikol zrejme na Svetovej konferencii pre blaho detí, ktorá sa konala vo Švajčiarsku v Ženeve v roku 1925. Nie je jasné prečo bol práve 1. jún zvolený Medzinárodným dňom detí... zobraziť galériu...

Stavanie mája

Stavanie mája Aj v našej obci sa dodržiava tradícia stavania mája. Posledný aprílový deň patrí tejto tradícii už veľa rokov. Hoci sa technika stavania mája zmenila, v minulosti stavali máj mládenci ručne, teraz nám pritom pomáha technika... zobraziť galériu...

Fašiangy

Fašiangy Slovo fašiang pochádza z nemeckého vast-schane, ktoré vo voľnom preklade znamená posledný nápoj. Symbolizovalo nastávajúci 40-dňový pôst pred Veľkou nocou, ktorý sa najmä v minulosti bral veľmi vážne. zobraziť galériu...

Detský karneval

Detský karneval V nedeľu 28. januára 2018 sa v Kultúrnom dome v Opatovciach konal tradičný detský karneval. Naši najmenší občania – naše deti, sa nedali zahanbiť a aj tento rok si pripravili... zobraziť galériu...