2019

26.januára 2019 - výročná členská schôdza, kde sme rozoberali našu činnosť za rok 2018. Boli to rôzne akcie zamerané na využitie voľného času, kultúrne vyžitie a spoločné stretávanie.

jarné upratovanie cintorína a parku

august - tradičná opekačka v areáli ihriska

7. septembra 2019 - výlet do Banskej Štiavnice

17. októbra 2019 - mesiac úcty k starším posedenie

návšteva divadelného predstavenia v Trenčíne