Kalendár akcií

Oslava MDD
27.5.2018 o 15,00 h. v Kultúrnom dome bábkové predstavenie - Kocúr v čižmách.
Anna bál
21.07.2018 v areáli ihriska
Šachový turnaj
august 2018 v Kultúrnom dome
Posedenie pri pesničke a opekačka pri výročí SNP
31.08.2018 v areáli ihriska
Mesiac úcty k starším
október 2018 v Kultúrnom dome
Vítanie detí do života
november 2018 v Kultúrnom dome
Mikuláš
02.12.2018 v obecnom park a Kultúrnom dome