Obec opatovce

Obec Opatovce

... patrí medzi najstaršie písomne doložené obce na Slovensku. Prvá písomná zmienka o obci sa zachovala v známej zoborskej listine, pochádzajúcej z roku 1113, v ktorej sú popísané majetky benediktínského opátstva na Zobore nad Nitrou. Obec je vzdialená od mesta Trenčín približne 10 km. Okolo obce preteká rieka Váh. Cez obec vedie Vážska cyklodráha.

Oznamy a aktuality

Dátum Oznámenie
24. 02. 2017 Združenie lestných pozemkov a pasienkov Opatovce - Pozvánka na zhromaždenie (25.3.2017 o 15:00 v kultúrnom dome Opatovce)
24. 02. 2017 Fašiangový sprievod po Opatovciach, 28. februára 2017
23. 02. 2017

Výskyt vtáčej chrípky u hydiny a iného voľne žijúceho vtáctva na území Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra SR vydalo usmernenie (SKR-20-2/2017), ktoré je zamerané na realizáciu preventívnych opatrení. Vždy je potrebné dodržiavať nariadené veterinárne opatrenia a dodržiavať zákazy vydané príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

Je potrebné zvýšiť povedomie a ostražitosť občanov najmä pokiaľ ide o hydinu a iné vtáctvo chované v zajatí. Dbať na dodržiavanie zásad biologickej bezpečnosti a ochrany chovov pred zavlečením tejto nákazy a tiež dodržiavať hygienické postupy pri manipulácii s uhynutým, či príznaky vykazujúcim vtáctvom. V prípade spozorovania príznakov, ktoré by mohli svedčiť o prítomnosti nákazy, alebo v prípade nálezu uhynutého, či umierajúceho voľne žijúceho vtáctva, je potrebné túto skutočnosť oznámiť starostke obce, alebo okresnému úradu odboru krízového riadenia, alebo na linku tiesňového volania 112, resp. na tel. č. 150 alebo 158.

Vlastník či držiteľ zvierat je povinný bezodkladne hlásiť orgánu veterinárnej správy podozrenie alebo výskyt príznakov: zníženie príjmu krmiva, vody, zvýšený úhyn, pokles znášky, akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu zvierat. Je potrebné vykonať opatrenia k zabráneniu kontaktu osôb a zvierat.

23. 02. 2017 Obec Veľké Bierovce Vás pozýva na cvičenie JOGY. Každý štvrtok o 18,00 hod. v KD. Tešíme sa na Vás!
23. 02. 2017 Aktualizovaná ponuka práce
13. 02. 2017 Obecná zabíjačka - 25. 2. 2017 od 11:00 pri kultúrnom dome
30. 11. 2016 Západoslovenská distribučná - Výzva na orez a výrub stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapätových vedení...
11. 07. 2016 SPP - Neoprávnené zásahy do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb....
zobraziť viac

Posledné galérie

Divadelné predstavenie MRÁZIK

Divadelné predstavenie MRÁZIK

V nedeľu 19. februára 2017 sa v sále Kultúrneho domu v Opatovciach predstavilo Mestské divadlo Trenčín, divadelným predstavením klasickej ruskej rozprávky Mrázik.

zobraziť galériu
Detský karneval

Detský karneval

V nedeľu 22.januára 2017 patrila sála Kultúrneho domu v Opatovciach našim najmenším a najmladším obyvateľom, teda našim deťom, ktoré sa prišli zabaviť na detskom karnevale.

zobraziť galériu
Vianočná besiedka

Vianočná besiedka

Prichádzajúca vianočná atmosféra a zapálenie ďalšej sviečky na adventnom venci nám prináša najkrajšie sviatky v roku Vianoce. Obdobie, v ktorom spomíname aj na svoje detstvo...

zobraziť galériu
Kalendár akcií
Obecná zabíjačka
25.02.2017 o 11,00 pri kultúrnom dome v Opatovciach
Fašiangový sprievod
28.02.2017 od Kultúrneho domu po obci Opatovce
Stavania mája
29.04.2017 pri Kultúrnom dome v Opatovciach
viac z kalendára akcií
Interaktívna mapa
Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave
Farnosť Veľké Bierovce
Spevácky súbor Opatovčan, n.o.
Jednota dôchodcov na Slovensku
Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce