Obec opatovce

Obec Opatovce

... patrí medzi najstaršie písomne doložené obce na Slovensku. Prvá písomná zmienka o obci sa zachovala v známej zoborskej listine, pochádzajúcej z roku 1113, v ktorej sú popísané majetky benediktínského opátstva na Zobore nad Nitrou. Obec je vzdialená od mesta Trenčín približne 10 km. Okolo obce preteká rieka Váh. Cez obec vedie Vážska cyklodráha.

Oznamy a aktuality

Dátum Oznámenie
14. 03. 2017 Aktualizovaná ponuka práce
01. 03. 2017 Harmonogram vývozu separovaného komunálneho odpadu
01. 03. 2017 Prípravné kurzy matematiky na prijímacie skúšky pre záujemcov o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl...
28. 02. 2017 Oznámenie o podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy vo Veľkých Bierovciach pre školský rok 2017/2018
28. 02. 2017 Jarný zber odpadu
27. 02. 2017 Výzva pre výrobcov kraslíc
24. 02. 2017 Združenie lestných pozemkov a pasienkov Opatovce - Pozvánka na zhromaždenie (25.3.2017 o 15:00 v kultúrnom dome Opatovce)
23. 02. 2017

Výskyt vtáčej chrípky u hydiny a iného voľne žijúceho vtáctva na území Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra SR vydalo usmernenie (SKR-20-2/2017), ktoré je zamerané na realizáciu preventívnych opatrení. Vždy je potrebné dodržiavať nariadené veterinárne opatrenia a dodržiavať zákazy vydané príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

Je potrebné zvýšiť povedomie a ostražitosť občanov najmä pokiaľ ide o hydinu a iné vtáctvo chované v zajatí. Dbať na dodržiavanie zásad biologickej bezpečnosti a ochrany chovov pred zavlečením tejto nákazy a tiež dodržiavať hygienické postupy pri manipulácii s uhynutým, či príznaky vykazujúcim vtáctvom. V prípade spozorovania príznakov, ktoré by mohli svedčiť o prítomnosti nákazy, alebo v prípade nálezu uhynutého, či umierajúceho voľne žijúceho vtáctva, je potrebné túto skutočnosť oznámiť starostke obce, alebo okresnému úradu odboru krízového riadenia, alebo na linku tiesňového volania 112, resp. na tel. č. 150 alebo 158.

Vlastník či držiteľ zvierat je povinný bezodkladne hlásiť orgánu veterinárnej správy podozrenie alebo výskyt príznakov: zníženie príjmu krmiva, vody, zvýšený úhyn, pokles znášky, akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu zvierat. Je potrebné vykonať opatrenia k zabráneniu kontaktu osôb a zvierat.

zobraziť viac

Posledné galérie

Vyčistenie obecného parku

Vyčistenie obecného parku

Členky JDS ZO Opatovce v piatok 17. marca 2017 formou brigády vyčistili obecný park po zimnom období. Vyhrabali trávnik, vyčistili terén medzi drevinami. Starostka obce ďakuje brigádničkám za vykonanú prácu.

zobraziť galériu
Seniori na výlete – JDS ZO Opatovce

Seniori na výlete – JDS ZO Opatovce

Dňa 14. marca 2017 sme si naplánovali výlet do Vysokých Tatier. Konkrétne na Hrebienok, obdivovať sochy vyrobené z ľadu. Všetci na okolí vychvaľovali tatranskú atrakciu, preto sme sa išli pozrieť a zistiť, či hovoria pravdu.

zobraziť galériu
Fašiangy

Fašiangy

Fašiangy predstavujú obdobie od Troch kráľov (šiesteho januára) do Popolcovej stredy. Tá v roku 2017 pripadá na prvého marca. (V roku 2018 na štrnásteho februára) Názov je odvodený z nemčiny.

zobraziť galériu
Kalendár akcií
Stavania mája
29.04.2017 pri Kultúrnom dome v Opatovciach
Oslava MDD
27.05.2017 areál športového ihriska v Opatovciach
viac z kalendára akcií
Interaktívna mapa
Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave
Farnosť Veľké Bierovce
Spevácky súbor Opatovčan, n.o.
Jednota dôchodcov na Slovensku
Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce