Obec opatovce

Obec Opatovce

... patrí medzi najstaršie písomne doložené obce na Slovensku. Prvá písomná zmienka o obci sa zachovala v známej zoborskej listine, pochádzajúcej z roku 1113, v ktorej sú popísané majetky benediktínského opátstva na Zobore nad Nitrou. Obec je vzdialená od mesta Trenčín približne 10 km. Okolo obce preteká rieka Váh. Cez obec vedie Vážska cyklodráha.

Oznamy a aktuality

Dátum Oznámenie
21. 09. 2017 Deň otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja

Viac informácií...
Ešte viac informácií...
18. 09. 2017 Na kolesách proti rakovine v Trenčianskych Stankovciac

Viac informácií...
12. 09. 2017 Aktualizovaná ponuka práce
12. 09. 2017 Zber odpadu
27. 06. 2017 Harmonogram vývozu separovaného komunálneho odpadu na 2. polrok 2017
22. 06. 2017 Vážení občania, predaj základných potravín v našej obci bude od 23. júna 2017 zabezpečovať pojazdná predajňa vždy v utorok a piatok od 9,00 h. do 10,00 h. pri kultúrnom dome.
09. 06. 2017

Pes je odkázaný na svojho majiteľa

Na jednej strane sa majiteľ psa teší z lásky, oddanosti a spoločnosti svojho miláčika, na druhej strane mu z toho vyplývajú určité povinnosti. Nejde len o uspokojovanie základných potrieb psa, ale aj o zodpovednosť voči rodine, priateľom a susedom. Pes je odkázaný na svojho majiteľa. Vaše povinnosti zahrnujú i dodržiavanie miestnych predpisov, ktoré sa týkajú chovania psov. Máte zodpovednosť za to, aby sa pes výcvikom od mladosti stal pod vaším vedením spoľahlivým, vyrovnaným a spoločenským tvorom.

Chcem apelovať na všetkých majiteľov psov, aby zabránili voľnému pohybu psov po dedine. Dochádza k tomu, že pes ide na dvor rodinného domu, pri ktorom zatiaľ nie je vybudované oplotenie, (alebo je oplotenie také, ktoré netvorí prekážku pre psa), na ktorom sa hrajú deti a dochádza k nebezpečnej situácii, že pes môže tieto deti napadnúť. Majiteľ psa je plne zodpovedný za svojho psa a má zabezpečiť, aby sa voľne nepohyboval po obci. Majitelia psov buďte zodpovední k svojim psom a predovšetkým ku svojim spoluobčanom. Tvrdenie, „môj pes nikomu neublíži“ neobstojí, nikto sa nemôže zaručiť za reakciu psa napríklad, keď ho malé dieťa hrajúce sa na dvore bude chcieť pohladiť, alebo chytiť za pohybujúci sa chvost. Preto vyzývam všetkým majiteľov psov aby zodpovedne pristupovali ku svojim povinnostiam a nečakali až keď sa niečo stane, to už môže byť neskoro.

Janka Horňáková, starostka obce

11. 04. 2017 Oznámenie o možnosti poskytovania základného sociálneho poradenstva ambulantnou formou pre týrané ženy a ich deti
zobraziť viac

Úradná tabuľa

Dátum Oznámenie
18. 09. 2017 Doručenie písomnosti Peter Kováč
11. 09. 2017 VZN č. 5/2017 o organizácii miestneho referenda

VZN č. 6/2017 o ovzduší a poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi
23. 08. 2017 Rozhodnutie ministra vnútra č. 4 o zvýšení stupňa teroristického ohrozenia
18. 08. 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4.11.2017

Obec Opatovce

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

opatovce.ocu@mail.t-com.sk

zobraziť viac

Posledné galérie

Jednota dôchodcov Slovenska Základná organizácia Opatovce

Jednota dôchodcov Slovenska Základná organizácia Opatovce

26. augusta 2017 sa stretli členovia JDS ZO Opatovce v areáli športového ihriska na tradičnej opekačke pri vybudovanom ohnisku...

zobraziť galériu
AGROKOMPLEX, 17. - 20. augusta 2017 Nitra

AGROKOMPLEX, 17. - 20. augusta 2017 Nitra

Dňa 17. 08. 2017 sa Miestna akčná skupina Inovec zúčastnila v rámci expozície Národnej siete rozvoja vidieka SR na výstave AGROKOMLEX v Nitre.

zobraziť galériu
11. ročník Šachového trunaja

11. ročník Šachového trunaja

Dňa 6. augusta sa v obci Opatovce konal už 11. ročník šachového turnaja. Zúčastnilo sa ho 54 šachistov z okolia Trenčína, Piešťan, Dubnice nad Váhom, Topoľčian, Považskej Bystrice aj z Bratislavy.

zobraziť galériu
Kalendár akcií
Mesiac úcty k starším
18. októbra 2017 v Kultúrnom dome
Vítanie detí do života
8. novembra 2017 v Kultúrnom dome
Mikuláš
5. decembra 2017 v obecnom parku
viac z kalendára akcií
Interaktívna mapa
Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave
Farnosť Veľké Bierovce
Spevácky súbor Opatovčan, n.o.
Jednota dôchodcov na Slovensku
Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce