Úradná tabuľa

Dátum Oznámenie
18. 09. 2017 Doručenie písomnosti Peter Kováč
11. 09. 2017 VZN č. 5/2017 o organizácii miestneho referenda

VZN č. 6/2017 o ovzduší a poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi
23. 08. 2017 Rozhodnutie ministra vnútra č. 4 o zvýšení stupňa teroristického ohrozenia
18. 08. 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4.11.2017

Obec Opatovce

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

opatovce.ocu@mail.t-com.sk

28. 06. 2017 Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
23. 05. 2017 Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska
02. 08. 2010 Prevádzkový poriadok viacúčelového športového ihriska