Úradná tabuľa

Dátum Oznámenie
02. 08. 2010 Prevádzkový poriadok viacúčelového športového ihriska