Demografia

Štatistické údaje k 31. 12. 2015 Počet obyvateľov
Počet obyvateľov 415
z toho muži 203
ženy 212
Priemerný vek 40,23 rokov

Vekové rozdelenie

Vek Počet obyvateľov
do 3 rokov 15
od 3 do 6 rokov 12
od 6 do 15 rokov 40
nad 15 rokov 348

V obci je veľmi vyrovnaná demografická situácia, predproduktívna a produktívna populácia sú pomerne vyrovnané.Národnostne je obec zastúpená iba obyvateľmi slovenskej a českej národnosti.

Vývoj obyvateľstva v obci v období 1995 – 2015

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Počet obyvateľov 421 421 442 434 427 422 385 395 383 395
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Počet obyvateľov 402 410 415 413 418 417 415 415 408 408 415