Oznamy a aktuality

Dátum Oznámenie
23. 12. 2022 Veterinárne opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia nebezpečnej choroby - besnoty
08. 12. 2022 Predaj vianočných kaprov, Chata na Rybníku, 12.12.-23.12.2022 od 9:00-17:00

Predaj živých rýb bude prebiehať aj v našej obci dňa 23.12.2022 od 15:00hod. Predaj sa uskutoční pri Kultúrnom dome.

28. 11. 2022 Zmeny zebru triedených zložiek komunálneho odpadu...
17. 06. 2022 Certifikát Naturpack
28. 04. 2022 PD Soblahov - Oznam
09. 03. 2022

Vážení občania,

pokiaľ poskytnete ubytovanie utečencom na území našej obce, žiadame Vás aby ste nám poskytli túto informáciu, nakoľko obec má povinnosť o počtoch prijatých osôb informovať Okresný úrad, Políciu SR.

28. 02. 2022

POMOC PRE UKRAJINU

Pre Ukrajincov bol vytvorený oficiálny web s informáciami: ua.gov.sk.
Na tejto stránke je možné nahlásiť individuálnu pomoc: ubytovanie, materiál, tlmočenie, atď…
Ponuku na ubytovanie môžete nahlásiť na oficiálne kontakty na Ministerstve vnútra SR pre to určené:
tel. číslo: 02/4859 3312
e-mail: pomocpreukrajinu@minv.sk.

27. 05. 2021
26. 05. 2021 Tlačová s čestnými prehláseniami o kompostovaní nájdete tu
29. 04. 2021

Oznamujeme občanom, že do odvolania je pozastavená možnosť voziť zelený odpad a konáre do priestoru medzi bytovkami a farmou. Priestor pripravujeme na vybudovanie kompostoviska pre občanov obce Opatovce.

04. 03. 2021

Žiadame občanov o dodržiavanie všetkých protipandemických opatrení, obzvlášť upozorňujeme na povinnosť nosenia rúšok na verejnosti.

04. 03. 2021

Obecný úrad žiada občanov aby pri venčení psov udržiavali čistotu na verejných priestranstvách, to znamená odstraňovali po svojich psoch exkrementy.

04. 05. 2020 Slovenská pošta - otváracie hodiny
06. 03. 2020 Na úrady si už nemusíte nosiť
17. 10. 2019
16. 09. 2019

Kontajner na zber šatstva je presunutý na dvor Obecného úradu v Opatovciach.

11. 03. 2019

Upozornenie majiteľom psov

Žiadame občanov – majiteľov psov, aby si zabezpečili držbu psov vo svojich dvoroch, nakoľko voľne sa pohybujúci pes po obci bez majiteľa je v rozpore so VZN obce. Pokiaľ bude vlastník psa identifikovaný, hrozí mu pokuta.

25. 10. 2018 Obecný úrad upozorňuje na povinnosť uzatvorenia nájomnej zmluvy na hrobové miesto na cintoríne. Tí, ktorí ešte neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto, (zmluvy sa uzatvárajú na 10 rokov a mnohé zmluvy končili v roku 2018), je potrebné, aby tak urobili na Obecnom úrad v Opatovciach. Povinnosť uzatvoriť nájomnú zmluvu vyplýva zo zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
25. 09. 2018

Zmena zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

Obec Opatovce oznamuje vlastníkom psov povinnosť podľa §19, ods. 9 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti týkajúcu sa zabezpečenia trvalého označenia psa chovaného na území Slovenskej republiky transpordérom.

Podľa prechodných ustanovení §54g, ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z.: „Vlastník psa narodeného do 31.8.2018 je povinný zabezpečiť označenie psa podľa §19, ods. 9 najneskôr do 31.10.2019, to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31.8.2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctve alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karantérnej stanice alebo útulku pre zvieratá“

11. 04. 2017 Oznámenie o možnosti poskytovania základného sociálneho poradenstva ambulantnou formou pre týrané ženy a ich deti
11. 07. 2016 SPP - Neoprávnené zásahy do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb....
07. 02. 2016 Spoločnosť SPP – distribúcia (SPP-D) rozšírila na svojej webovej stránke www.spp-distribucia.sk ponuku online formulárov...
14. 08. 2015 Oznámenie o zavedení nultého tarifného pásma
21. 01. 2014 Letecké opravovne Trenčín - Neoprávnený vstup do vyhradeného priestoru letiska