Oznamy a aktuality

Dátum Oznámenie
20. 01. 2021 Celoplošné testovanie - harmonogram
19. 01. 2021

Výkup papiera sa uskutoční v piatok 22.01.2021 o 15:00h pri Obecnom úrade v Opatovciach.

12. 01. 2021

Pojazdná predajňa pekárenských výrobkov firmy Pekáreň Bzince bude od 15.01.2021 predávať výrobky aj v našej obci.

Predaj sa uskutoční vždy v piatok o 12:50 hod. pri kultúrnom dome.

Ponuka a cenník

04. 01. 2021 Obmedzenie prevádzky obecného úradu od 21.12.2020 do 22.1.2021
04. 11. 2020

Základná škola J. Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce upozorňuje rodičov, že autobusy zo/do smeru Veľké Bierovce a Opatovce jazdia v prázdninovom režime.

Oznamujeme Vám, že SAD TN zaradila 2 autobusové spoje zo/do Veľkých Bieroviec - Opatoviec. Ranný spoj je bez zmeny odchodu a popoludňajší spoj s odchodom o 12,50 zo zastávky Malé Stankovce.

19. 10. 2020

Na základe odporúčania krízového štábu obce Opatovce je prevádzka obecného úradu
od 15. októbra 2020
obmedzená.
Prosíme občanov, aby chodili
na úrad len v neodkladných prípadoch a využívali
telefonickú alebo
e-mailovú komunikáciu.

V prípade osobnej návštevy prosím zvoňte pri vstupných dverách obecného úradu.

Prednostne sa vybavujú občania Opatoviec.

01. 10. 2020 Zmena ordinačných hodín MUDr. Odynak
21. 08. 2020 Straty a názezy - Kľúče a mobilný telefón...
17. 06. 2020 Certipo - akreditované laboratórium pre rozbor vody
07. 05. 2020 Informácia zo zasadnutia Krízového štábu v Opatovciach v súvislosti s COVID-19 - 6. 5. 2020
04. 05. 2020 Slovenská pošta - otváracie hodiny
29. 04. 2020

Upozorňujeme na možnosť využitia aplikácií pre mobilné telefóny, ktoré obsahujú informácie o koronavíruse, jeho príznakoch, rozšírení a podobne. Ide o aplikáciu Zostaň Zdravý, ktorá funguje pod operačným systémom Android, fungovanie pod aj iOS je v štádiu schvaľovania, táto aplikácia obsahuje aj mapu osôb s vyznačenými pozitívnymi výsledkami testov a aplikáciu COVID-19, ktorá funguje pod systémom Android aj iOS.

06. 03. 2020 Na úrady si už nemusíte nosiť
02. 03. 2020 Výsledky volieb do NRSR - 29.02.2020 nájdete TU
17. 10. 2019
16. 09. 2019

Kontajner na zber šatstva je presunutý na dvor Obecného úradu v Opatovciach.

11. 03. 2019

Upozornenie majiteľom psov

Žiadame občanov – majiteľov psov, aby si zabezpečili držbu psov vo svojich dvoroch, nakoľko voľne sa pohybujúci pes po obci bez majiteľa je v rozpore so VZN obce. Pokiaľ bude vlastník psa identifikovaný, hrozí mu pokuta.

27. 11. 2018 Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín - Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných
25. 10. 2018 Obecný úrad upozorňuje na povinnosť uzatvorenia nájomnej zmluvy na hrobové miesto na cintoríne. Tí, ktorí ešte neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto, (zmluvy sa uzatvárajú na 10 rokov a mnohé zmluvy končili v roku 2018), je potrebné, aby tak urobili na Obecnom úrad v Opatovciach. Povinnosť uzatvoriť nájomnú zmluvu vyplýva zo zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
25. 09. 2018

Zmena zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

Obec Opatovce oznamuje vlastníkom psov povinnosť podľa §19, ods. 9 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti týkajúcu sa zabezpečenia trvalého označenia psa chovaného na území Slovenskej republiky transpordérom.

Podľa prechodných ustanovení §54g, ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z.: „Vlastník psa narodeného do 31.8.2018 je povinný zabezpečiť označenie psa podľa §19, ods. 9 najneskôr do 31.10.2019, to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31.8.2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctve alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karantérnej stanice alebo útulku pre zvieratá“

11. 04. 2017 Oznámenie o možnosti poskytovania základného sociálneho poradenstva ambulantnou formou pre týrané ženy a ich deti
11. 07. 2016 SPP - Neoprávnené zásahy do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb....
07. 02. 2016 Spoločnosť SPP – distribúcia (SPP-D) rozšírila na svojej webovej stránke www.spp-distribucia.sk ponuku online formulárov...
14. 08. 2015 Oznámenie o zavedení nultého tarifného pásma
21. 01. 2014 Letecké opravovne Trenčín - Neoprávnený vstup do vyhradeného priestoru letiska