Oznamy a aktuality

 • 10. 7. 2024

  MUDr. DRÁB neordinuje
  od 11.07. do 20.07.2024.

  Zastupuje MUDr. GODÁL Svinná

 • 1. 7. 2024

 • 27. 6. 2024
 • 25. 6. 2024

  Čo patrí do kontajnera na šatstvo

 • 19. 6. 2024

  Trenčianske Teplice - 78. hudobné leto

 • 12. 6. 2024
 • 3. 6. 2024

  Permanentky na festival Pohoda si môžete zakúpiť na obecnom úrade.

 • 15. 3. 2024

  Od 1. apríla sa mení systém zberu triedeného odpadu na vrecovaný pri rodinných domoch. Žiadame občanov aby si prišli vrecia na triedený odpad vyzdvihnúť od pondelka 18. marca na obecný úrad v úradných hodinách. Spolu s vrecami dostanete aj leták s harmonogramom vývozu a informáciami o spôsobe zberu triedeného odpadu.

 • 15. 3. 2024

  Obecný úrad Opatovce na požiadanie vedenia LOTN a.s., upozorňuje občanov na zákaz vstupu do areálu letiska bez povolenia a s tým súvisiace poškodzovanie oplotenia letiska. Žiadame občanov, aby sa vyvarovali takejto činnosti.

 • 8. 3. 2023
 • 23. 12. 2022
 • 17. 6. 2022

  Certifikát Naturpack

 • 26. 5. 2021

  Tlačivá s čestnými prehláseniami o kompostovaní nájdete tu

 • 6. 3. 2020

  Na úrady si už nemusíte nosiť

  Na úrady si už nemusíte nosiť

 • 16. 9. 2019

  Kontajner na zber šatstva je presunutý na dvor Obecného úradu v Opatovciach.

 • 11. 3. 2019

  Upozornenie pre majiteľom psov

  Žiadame občanov – majiteľov psov, aby si zabezpečili držbu psov vo svojich dvoroch, nakoľko voľne sa pohybujúci pes po obci bez majiteľa je v rozpore so VZN obce. Pokiaľ bude vlastník psa identifikovaný, hrozí mu pokuta.

 • 25. 10. 2018

  Obecný úrad upozorňuje na povinnosť uzatvorenia nájomnej zmluvy na hrobové miesto na cintoríne. Tí, ktorí ešte neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto, (zmluvy sa uzatvárajú na 10 rokov a mnohé zmluvy končili v roku 2018), je potrebné, aby tak urobili na Obecnom úrad v Opatovciach. Povinnosť uzatvoriť nájomnú zmluvu vyplýva zo zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

 • 25. 9. 2018

  Zmena zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

  Obec Opatovce oznamuje vlastníkom psov povinnosť podľa §19, ods. 9 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti týkajúcu sa zabezpečenia trvalého označenia psa chovaného na území Slovenskej republiky transpordérom.

   

  Podľa prechodných ustanovení §54g, ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z.: „Vlastník psa narodeného do 31.8.2018 je povinný zabezpečiť označenie psa podľa §19, ods. 9 najneskôr do 31.10.2019, to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31.8.2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctve alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karantérnej stanice alebo útulku pre zvieratá“

 • 11. 4. 2017

  Oznámenie o možnosti poskytovania základného sociálneho poradenstva ambulantnou formou pre týrané ženy a ich deti

  Zobraziť dokument

 • 11. 7. 2016
 • 7. 2. 2016
 • 14. 8. 2015