Oznamy a aktuality

Dátum Oznámenie
20. 10. 2021 Aktualizovaná ponuka práce
30. 08. 2021

Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30

oznamuje,

že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční

VO ŠTVRTOK 2. SEPTEMBRA.

27. 05. 2021
26. 05. 2021 Tlačová s čestnými prehláseniami o kompostovaní nájdete tu
29. 04. 2021

Oznamujeme občanom, že do odvolania je pozastavená možnosť voziť zelený odpad a konáre do priestoru medzi bytovkami a farmou. Priestor pripravujeme na vybudovanie kompostoviska pre občanov obce Opatovce.

22. 04. 2021

V súvislosti s postupným uvoľňovaním prijatých protipandemických opatrení, a najmä na základe postupného otvárania škôl pre viaceré ročníky žiakov a študentov, sa aktuálny režim prevádzky prímestskej autobusovej dopravy mení na štandardný režim "školského vyučovania" s platnosťou od 26. apríla 2021.

Aktuálne platné cestovné poriadky, ako aj ďalšie podrobnosti týkajúce sa vedenia prímestskej autobusovej dopravy, môžete sledovať na webových portáloch zmluvných dopravcov SAD Trenčín a SAD Prievidza, prípadne na portáloch poskytujúcich prehľad o cestovných poriadkoch.

Odkaz na tlačovú správu: www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2021/od-pondelka-budu-modre-autobusy-premavat-v-standardnom-rezime.html

19. 03. 2021 Zápis a prijatie detí do Materskej školy v školskom roku 2021/2022

Viac informácií

Tlačivo: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
04. 03. 2021

Žiadame občanov o dodržiavanie všetkých protipandemických opatrení, obzvlášť upozorňujeme na povinnosť nosenia rúšok na verejnosti.

04. 03. 2021

Obecný úrad žiada občanov aby pri venčení psov udržiavali čistotu na verejných priestranstvách, to znamená odstraňovali po svojich psoch exkrementy.

02. 02. 2021

Poľnohospodárske družstvo Trenčín - Soblahov ponúka na drobný predaj ošípané od 110 - 120 kg. Ošípané nad 150 kg je nutné nahlásiť 1,5 mesiaca vopred.

Cena je 1,68 € s DPH. Informácie na t. č. 0903570152.

04. 11. 2020

Základná škola J. Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce upozorňuje rodičov, že autobusy zo/do smeru Veľké Bierovce a Opatovce jazdia v prázdninovom režime.

Oznamujeme Vám, že SAD TN zaradila 2 autobusové spoje zo/do Veľkých Bieroviec - Opatoviec. Ranný spoj je bez zmeny odchodu a popoludňajší spoj s odchodom o 12,50 zo zastávky Malé Stankovce.

21. 08. 2020 Straty a názezy - Kľúče a mobilný telefón...
07. 05. 2020 Informácia zo zasadnutia Krízového štábu v Opatovciach v súvislosti s COVID-19 - 6. 5. 2020
04. 05. 2020 Slovenská pošta - otváracie hodiny
06. 03. 2020 Na úrady si už nemusíte nosiť
17. 10. 2019
16. 09. 2019

Kontajner na zber šatstva je presunutý na dvor Obecného úradu v Opatovciach.

11. 03. 2019

Upozornenie majiteľom psov

Žiadame občanov – majiteľov psov, aby si zabezpečili držbu psov vo svojich dvoroch, nakoľko voľne sa pohybujúci pes po obci bez majiteľa je v rozpore so VZN obce. Pokiaľ bude vlastník psa identifikovaný, hrozí mu pokuta.

27. 11. 2018 Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín - Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných
25. 10. 2018 Obecný úrad upozorňuje na povinnosť uzatvorenia nájomnej zmluvy na hrobové miesto na cintoríne. Tí, ktorí ešte neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto, (zmluvy sa uzatvárajú na 10 rokov a mnohé zmluvy končili v roku 2018), je potrebné, aby tak urobili na Obecnom úrad v Opatovciach. Povinnosť uzatvoriť nájomnú zmluvu vyplýva zo zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
25. 09. 2018

Zmena zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

Obec Opatovce oznamuje vlastníkom psov povinnosť podľa §19, ods. 9 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti týkajúcu sa zabezpečenia trvalého označenia psa chovaného na území Slovenskej republiky transpordérom.

Podľa prechodných ustanovení §54g, ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z.: „Vlastník psa narodeného do 31.8.2018 je povinný zabezpečiť označenie psa podľa §19, ods. 9 najneskôr do 31.10.2019, to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31.8.2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctve alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karantérnej stanice alebo útulku pre zvieratá“

11. 04. 2017 Oznámenie o možnosti poskytovania základného sociálneho poradenstva ambulantnou formou pre týrané ženy a ich deti
11. 07. 2016 SPP - Neoprávnené zásahy do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb....
07. 02. 2016 Spoločnosť SPP – distribúcia (SPP-D) rozšírila na svojej webovej stránke www.spp-distribucia.sk ponuku online formulárov...
14. 08. 2015 Oznámenie o zavedení nultého tarifného pásma
21. 01. 2014 Letecké opravovne Trenčín - Neoprávnený vstup do vyhradeného priestoru letiska