Oznamy a aktuality

Dátum Oznámenie
06. 04. 2020 Slovenská pošta - otváracie hodiny
06. 04. 2020 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
06. 04. 2020

Dňa 09.04.202014.04.2020
bude Obecný úrad v Opatovciach

zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

06. 04. 2020

Oznamujeme občanom, že výbor urbáru Opatovce ponúka občanom obce možnosť záväzne sa zapísať na dovoz palivového dreva za týchto podmienok:

  • pôjde o dubové palivové drevo, priemeru 10 až 40 cm v dĺžkach 4 m,
  • cena je stanovená na 25 eur za priestorový meter,
  • z 1 fúry dreva v uvedených dĺžkach sa získa 10 priestorových metrov dreva.

V prípade záujmu volajte na telefónne číslo 0903 841 124 v dňoch 7. a 8. apríla 2020.

06. 04. 2020 Všeky informácie o koronavíruse nájdete tu
03. 04. 2020 Informácia zo zasadnutia Krízového štábu v Opatovciach v súvislosti s COVID-19 - 31. 3. 2020
31. 03. 2020 LITURGICKÉ SLÁVENIA VEĽKEJ NOCI V NITRIANSKEJ DIECÉZE – INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ
25. 03. 2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín - Prosíme klientov aby zvážili osobnú návštevu úradu...
24. 03. 2020 Vedúca pošty v Trenčianskych Stankovciach oznamuje, že od 24.03.2020 až do odvolania, bude pošta pracovať v obmedzenom režime v čase od 8:00 do 11:00h a od 11:30 do 14:00h.
23. 03. 2020

Potraviny ŠULEK Veľké Bierovce, oznamujú občanom, ktorí si nemôžu nakúpiť tovar v predajni, že si môžu podať objednávku v minimálnej hodnote 10€ telefonicky na čísle 032/64 96 901 v čase otváracích hodín – od 6:00h do 10:00h a od 14:30h do 17:00h. Tovar im bude doručený domov na adresu.

17. 03. 2020 Informácia zo zasadnutia Krízového štábu v Opatovciach v súvislosti s COVID-19
17. 03. 2020 Informácia zo zasadnutia Krízového štábu v Opatovciach v súvislosti s COVID-19
13. 03. 2020 Obecný úrad v Opatovciach bude od 16.03.2020 až do odvolania  otvorený  pre  verejnosť  v skrátených úradných hodinách
12. 03. 2020 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne Vám oznamuje, že v súvislosti so šíriacou sa nákazou vírusu COVID 19 a vzhľadom na vládou SR vyhlásenú Mimoriadnu situáciu boli prijaté opatrenia v súvislosti s prijímaním ústnych podaní občanov len na naliehavé a nevyhnutné prípady a prípady, ktoré neznesú odklad.
06. 03. 2020 Na úrady si už nemusíte nosiť
02. 03. 2020 Výsledky volieb do NRSR - 29.02.2020 nájdete TU
17. 02. 2020 Oznamujeme občanom : od 17.02. 2020, bude Bioplyn Bierovce I,II vyvážať na plochu letiska digestát, ktorý bude zapravovaný mechanizmom do pôdy.
17. 10. 2019
16. 09. 2019

Kontajner na zber šatstva je presunutý na dvor Obecného úradu v Opatovciach.

11. 03. 2019

Upozornenie majiteľom psov

Žiadame občanov – majiteľov psov, aby si zabezpečili držbu psov vo svojich dvoroch, nakoľko voľne sa pohybujúci pes po obci bez majiteľa je v rozpore so VZN obce. Pokiaľ bude vlastník psa identifikovaný, hrozí mu pokuta.

27. 11. 2018 Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín - Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných
25. 10. 2018 Obecný úrad upozorňuje na povinnosť uzatvorenia nájomnej zmluvy na hrobové miesto na cintoríne. Tí, ktorí ešte neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto, (zmluvy sa uzatvárajú na 10 rokov a mnohé zmluvy končili v roku 2018), je potrebné, aby tak urobili na Obecnom úrad v Opatovciach. Povinnosť uzatvoriť nájomnú zmluvu vyplýva zo zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
25. 09. 2018

Zmena zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

Obec Opatovce oznamuje vlastníkom psov povinnosť podľa §19, ods. 9 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti týkajúcu sa zabezpečenia trvalého označenia psa chovaného na území Slovenskej republiky transpordérom.

Podľa prechodných ustanovení §54g, ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z.: „Vlastník psa narodeného do 31.8.2018 je povinný zabezpečiť označenie psa podľa §19, ods. 9 najneskôr do 31.10.2019, to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31.8.2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctve alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karantérnej stanice alebo útulku pre zvieratá“

11. 04. 2017 Oznámenie o možnosti poskytovania základného sociálneho poradenstva ambulantnou formou pre týrané ženy a ich deti
11. 07. 2016 SPP - Neoprávnené zásahy do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb....
07. 02. 2016 Spoločnosť SPP – distribúcia (SPP-D) rozšírila na svojej webovej stránke www.spp-distribucia.sk ponuku online formulárov...
14. 08. 2015 Oznámenie o zavedení nultého tarifného pásma
21. 01. 2014 Letecké opravovne Trenčín - Neoprávnený vstup do vyhradeného priestoru letiska