Fotogaléria

Kultúrne podujatia v roku 2018

Životné jubileum 90 rokov.

Životné jubileum 90 rokov. Pani Magda Škúciová sa dožila krásnych 90 rokov života. K tomuto vzácnemu životnému jubileu jej zablahoželala starostka obce veľa zdravia, šťastia, radosti a spokojnosti v kruhu svojich najbližších. zobraziť galériu...

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí Pôvod tohto sviatku vznikol zrejme na Svetovej konferencii pre blaho detí, ktorá sa konala vo Švajčiarsku v Ženeve v roku 1925. Nie je jasné prečo bol práve 1. jún zvolený Medzinárodným dňom detí... zobraziť galériu...

Stavanie mája

Stavanie mája Aj v našej obci sa dodržiava tradícia stavania mája. Posledný aprílový deň patrí tejto tradícii už veľa rokov. Hoci sa technika stavania mája zmenila, v minulosti stavali máj mládenci ručne, teraz nám pritom pomáha technika... zobraziť galériu...

Fašiangy

Fašiangy Slovo fašiang pochádza z nemeckého vast-schane, ktoré vo voľnom preklade znamená posledný nápoj. Symbolizovalo nastávajúci 40-dňový pôst pred Veľkou nocou, ktorý sa najmä v minulosti bral veľmi vážne. zobraziť galériu...

Detský karneval

Detský karneval V nedeľu 28. januára 2018 sa v Kultúrnom dome v Opatovciach konal tradičný detský karneval. Naši najmenší občania – naše deti, sa nedali zahanbiť a aj tento rok si pripravili... zobraziť galériu...

Kultúrne podujatia v roku 2017

Vianočné radosti

Vianočné radosti Tak sme nazvali podujatie v nedeľu 10.decembra 2017, ktorým sme chceli navodiť atmosféru približujúcich sa Vianočných sviatkov. Účastníci podujatia mali možnosť zakúpiť si vianočné ľudovoumelecké výrobky. zobraziť galériu...

Mikuláš

Mikuláš Už tradične sa 5. decembra rozsvietil v obecnom parku vianočný stromček a tak ako každý rok aj teraz k nemu prišiel Mikuláš v sprievode anjela a čerta. zobraziť galériu...

Vítanie detí

Vítanie detí Príchod každého nového človiečika na svet je dôležitou udalosťou. Naša obec vyjadruje radosť, záujem a starostlivosť o vývin a život nových občanov aj tým, že pripravuje slávnosť privítania detí do života obce. zobraziť galériu...

Október mesiac úcty k starším – 11. októbra 2017

Október mesiac úcty k starším – 11. októbra 2017 V mesiaci október sa každoročne stretávame na podujatí, na ktorom si uctíme našich skôr narodených občanov. zobraziť galériu...

Jednota dôchodcov Slovenska Základná organizácia Opatovce

Jednota dôchodcov Slovenska Základná organizácia Opatovce 26. augusta 2017 sa stretli členovia JDS ZO Opatovce v areáli športového ihriska na tradičnej opekačke pri vybudovanom ohnisku... zobraziť galériu...