Obec opatovce

Obec Opatovce

... patrí medzi najstaršie písomne doložené obce na Slovensku. Prvá písomná zmienka o obci sa zachovala v známej zoborskej listine, pochádzajúcej z roku 1113, v ktorej sú popísané majetky benediktínského opátstva na Zobore nad Nitrou. Obec je vzdialená od mesta Trenčín približne 10 km. Okolo obce preteká rieka Váh. Cez obec vedie Vážska cyklodráha.

Oznamy a aktuality

Dátum Oznámenie
22. 05. 2018 Vo štvrtok 24. 05. 2018 sa o 17:00 hod. uskutoční pri Obecnom úrade výkup papiera.
14. 05. 2018 Pri príležitosti oslavy MDD Vás srdečne pozývame na predstavenie bábkovej hry Kocúr v čižmách. 27. mája o 15:00 v kultúrnom dome.
07. 05. 2018
16. 04. 2018 Zákaz vypalovania trávy
09. 04. 2018

Pri dome pána Bohuša je umiestnený nový oranžový kontajner určený na tetrapaky, to znamená na krabice od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov či ovocných štiav.

Prosíme občanov aby dbali na životné prostredie a triedili odpad do jednotlivých zberných nádob rozmiestnených po obci.

06. 04. 2018

Pošta Trenčianske Stankovce

Otváracie hodiny:

Pondelok 8.00 - 15.30

Utorok 8.00 - 15.30

Streda 8.00 - 17.00

Štvrtok 8.00 - 15.30

Piatok 8.00 - 15.30

Sobota zatvorené

Nedeľa zatvorené

03. 04. 2018 Harmonogram vývozov triedených zložiek odpadu 2018
06. 03. 2018 Jarný harmonogram zberu odpadu
zobraziť viac

Úradná tabuľa

Dátum Oznámenie
22. 05. 2018 Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN – CMZ mesta Trenčín
18. 05. 2018 Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
14. 05. 2018 Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2017
04. 05. 2018

Informujeme občanov, že na Obecný úrad bolo doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „ Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Trenčín “

Do uvedeného dokumentu možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie na Obecnom úrade Veľké Bierovce po dobu 14 dní.

Uvedený dokument je zároveň zverejnený na

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-3-uzemneho-planu-mesta-trencin

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 15 dní odo dňa zverejnenia

Na : Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o život. prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

zobraziť viac

Posledné galérie

Stavanie mája

Stavanie mája

Aj v našej obci sa dodržiava tradícia stavania mája. Posledný aprílový deň patrí tejto tradícii už veľa rokov. Hoci sa technika stavania mája zmenila, v minulosti stavali máj mládenci ručne, teraz nám pritom pomáha technika...

zobraziť galériu
Fašiangy

Fašiangy

Slovo fašiang pochádza z nemeckého vast-schane, ktoré vo voľnom preklade znamená posledný nápoj. Symbolizovalo nastávajúci 40-dňový pôst pred Veľkou nocou, ktorý sa najmä v minulosti bral veľmi vážne.

zobraziť galériu
Detský karneval

Detský karneval

V nedeľu 28. januára 2018 sa v Kultúrnom dome v Opatovciach konal tradičný detský karneval. Naši najmenší občania – naše deti, sa nedali zahanbiť a aj tento rok si pripravili...

zobraziť galériu
Kalendár akcií
Oslava MDD
27.5.2018 o 15,00 h. v Kultúrnom dome bábkové predstavenie - Kocúr v čižmách.
Anna bál
21.07.2018 v areáli ihriska
Šachový turnaj
august 2018 v Kultúrnom dome
viac z kalendára akcií
Interaktívna mapa
Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave
Farnosť Veľké Bierovce
Spevácky súbor Opatovčan, n.o.
Jednota dôchodcov na Slovensku
Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce