Obec opatovce

Obec Opatovce

... patrí medzi najstaršie písomne doložené obce na Slovensku. Prvá písomná zmienka o obci sa zachovala v známej zoborskej listine, pochádzajúcej z roku 1113, v ktorej sú popísané majetky benediktínského opátstva na Zobore nad Nitrou. Obec je vzdialená od mesta Trenčín približne 10 km. Okolo obce preteká rieka Váh. Cez obec vedie Vážska cyklodráha.

Oznamy a aktuality

Dátum Oznámenie
22. 10. 2018 Vedúca pošty v Trenčianskych Stankovciach oznamuje občanom, že dňa 23.10.2018 bude pošta zatvorená.
11. 10. 2018

V parku sa našili kľúče.

25. 09. 2018

Zmena zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

Obec Opatovce oznamuje vlastníkom psov povinnosť podľa §19, ods. 9 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti týkajúcu sa zabezpečenia trvalého označenia psa chovaného na území Slovenskej republiky transpordérom.

Podľa prechodných ustanovení §54g, ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z.: „Vlastník psa narodeného do 31.8.2018 je povinný zabezpečiť označenie psa podľa §19, ods. 9 najneskôr do 31.10.2019, to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31.8.2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctve alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karantérnej stanice alebo útulku pre zvieratá“

31. 08. 2018 Podvody na senioroch
31. 07. 2018 Vážení občania, predaj základných potravín bude v našej obci v utorok od 9:00 do 10:00 a v sobotu od 8:00 do 9:00. V piatok sa predávať nebude.
16. 04. 2018 Zákaz vypalovania trávy
09. 04. 2018

Pri dome pána Bohuša je umiestnený nový oranžový kontajner určený na tetrapaky, to znamená na krabice od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov či ovocných štiav.

Prosíme občanov aby dbali na životné prostredie a triedili odpad do jednotlivých zberných nádob rozmiestnených po obci.

11. 04. 2017 Oznámenie o možnosti poskytovania základného sociálneho poradenstva ambulantnou formou pre týrané ženy a ich deti
zobraziť viac

Úradná tabuľa

Dátum Oznámenie
20. 09. 2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Opatovciach,
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Opatovce
23. 08. 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
Obec Opatovce

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:
Jana Vraždová
Obecný úrad Opatovce, Opatovce č. 73
Tel. č. 032/6497341, 0902909436
E-mail: ekonomopatovce@gmail.com

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie:
E-mail: opatovce.ocu@mail.t-com.sk

10. 07. 2018 Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča,

Rozhodnutie predsedu národnej rady slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
23. 08. 2017 Rozhodnutie ministra vnútra č. 4 o zvýšení stupňa teroristického ohrozenia
zobraziť viac

Posledné galérie

Súťaž v lúštení krížoviek

Súťaž v lúštení krížoviek

Dňa 1. októbra sa v sále kultúrneho domu uskutočnil 2.ročník súťaže v riešení krížoviek. Účasť síce nebola veľká, ale tí, čo sa zúčastnili, ukázali, že stále pracujú na rozvíjaní svojich rozumových schopností...

zobraziť galériu
JDS ZO Opatovce - stretnutie

JDS ZO Opatovce - stretnutie

JDS ZO Opatovce pripravila 1.9.2018 stretnutie v areáli športového ihriska v Opatovciach pri príležitosti výročia SNP a Dňa ústavy SR. Predsedníčka ZO p. Marta Bulková na začiatku všetkých privítala...

zobraziť galériu
Životné jubileum 90 rokov.

Životné jubileum 90 rokov.

Pani Magda Škúciová sa dožila krásnych 90 rokov života. K tomuto vzácnemu životnému jubileu jej zablahoželala starostka obce veľa zdravia, šťastia, radosti a spokojnosti v kruhu svojich najbližších.

zobraziť galériu
Kalendár akcií
Vítanie detí do života
24. októbra 2018 v Kultúrnom dome
Mikuláš
02.12.2018 v obecnom park a Kultúrnom dome
viac z kalendára akcií
Interaktívna mapa
Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave
Farnosť Veľké Bierovce
Spevácky súbor Opatovčan, n.o.
Jednota dôchodcov na Slovensku
Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce