Pamätihodnosti

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Rok výstavby: 1896
Ku klasicistickej zvonici vežového typu z druhej polovice osemnásteho storočia v 20. storočí pristavili malú kaplnku, ktorú zasvätili Sedembolestnej panne Márii.
Zvony v roku 1916 vzali, ale v roku 1924 miesto zrekvírovaných zvonov boli osadené a vysvätené nové.

Kaplnka sv. Rodiny

Kaplnka sv. Rodiny

Rok výstavby: 1916
Barokovo klasicistická kaplnka bola vystavaná v roku 1916 na miestnom cintoríne . Je v nej umiestnená socha sv. Rodiny

Hasičská zbrojnica

Hasičská zbrojnica

V roku 1930 bola svojpomocne vystavaná Hasičáreň, v roku 1933 bola opravená. Pod budovou sa nachádzala ladovňa, ktorá slúžila na uskladnenie ľadu. V roku 1954 pristavili svojpomocne občania miestnosť, ktorá slúžila ako zasadacia miestnosť pre členov Dobrovoľného hasičského zboru, ale aj pre nočné požiarne hliadky počas žatevných prác.

Havarijný stav hasičskej zbrojnice bol hlavným dôvodom rozhodnutia obce v roku 2011 zrealizovať jej rekonštrukciu. Budova HZ sa nachádzala v havárijnom stave – hrozilo spadnutie stropu, múry boli popraskané a podmáčané, podlaha sa nachádzala pod úrovňou okolitého terénu a dochádzalo k zatekaniu. Napriek trojročnému snaženiu sa obci nepodarilo získať na riešenie situácie žiadny finančný príspevok, preto rekonštrukciu zabezpečili vlastnými finančnými prostriedkami z rozpočtu obce z rezervného fondu. Pri rekonštrukcii sa nepodarilo, pre veľmi zlý technický stav, zachovať ladovňu. V októbri 2011 bola rekonštrukcia ukončená a hasičská zbrojnica môže slúžiť svojmu účelu.

Neobarokový kamenný kríž

Neobarokový kamenný kríž

Rok výstavby: 1892
Drevený kríž osadený na širokom kamennom podstavci. Je postavený na bývalom cintoríne, ktorý bol v roku 2005 premenený na obecný park.

9. novembra 2014 sa v našej obci uskutočnilo posvätenie obnovených krížov, ktoré vykonal správca farnosti Veľké Bierovce pán farár Viliam Chrastina. Kríž v obecnom parku, ktorý je symbolom miesta odpočinku – starého cintorína, na ktorom sa už výše 120 rokov nepochováva, ale symbol kríža naďalej zostal na tomto mieste a kríž postavený v poli. Návštevníci parku, či už sú to malé deti z rodičmi, dospievajúca mládež, alebo tí skôr narodení, tak majú možnosť stráviť nielen pekné chvíle v parku, ale i pomodliť sa pri kríži, zamyslieť sa nad týmto symbolom života a smrti. Kríž bol postavený v roku 1892 na kamennom podstavci, ktorý odoláva času a poveternostným podmienkam. Drevený kríž, však už vzhľadom na jeho poškodenie, bolo treba vymeniť.

Ďakujeme pánu Jánovi Dohňanskéhu, ktorý daroval drevo na oba obnovované kríže a tieto aj zhotovil a osadil.

Kríž

Kríž

Rok výstavby: 1948
Po skončení 2. svetovej vojny mládenci z obce z vďačnosti za prežitie postavili kríž, ktorý bol v tom istom roku vysvätený. Kríž bol postavený zo zbierky, ktorú zorganizovali mládenci.

9. novembra 2014 sa v našej obci uskutočnilo posvätenie obnovených krížov, ktoré vykonal správca farnosti Veľké Bierovce pán farár Viliam Chrastina.

Po skončení druhej svetovej vojny mládenci z obce z vďačnosti za prežitie postavili v poli kríž. Kríž bol postavený zo zbierky, ktorú mládenci zorganizovali. Keď sa rozhodli pre miesto v poli, netušili, že v budúcnosti práva tadiaľ povedie miestna komunikácia. Z toho dôvodu bol pôvodný kríž odstránený a vybudovaný nový, mimo novej miestne komunikácie. Po výstavbe rodinných domov, sa tento kríž stane možnosťou pre obyvateľov týchto domov k zastaveniu sa pri tichej modlitbe. Verím, že kríž svojím symbolom prispeje k dobrým medziľudským vzťahom v tejto časti našej obce.

Ďakujeme pánu Jánovi Dohňanskéhu, ktorý daroval drevo na oba obnovované kríže a tieto aj zhotovil a osadil.