Verejné obstarávanie

Rok 2011

Hodnota zákazky v € vrátane DPHPredmet zákazkyDodávateľ
3060,00 €PD pre stavebné povolenie: stavba „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie v obci Opatovce“Ing. Marián Kocka, MK-PROJEKT s.p.k., Partizánska 13/4 911 01 Trenčín
6600,00 €PD – pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt: stavba „Miestna komunikácia a inžinierske siete v obci Opatovce“KRUPALA, s.r.o. Bavlnárska 1797, 911 05 Trenčín
1604.-Kultúrny dom – maľovanie interiéru a oprava fasádyIgor Bulko, Opatovce č. 110
2064,10 €Polohopisné a výškopisné zameranie MKIng. Štefan kajla – Geodetická kancelária,
Piaristická 273,911 01 Trenčín
3000,00 €Traktor XT 190 HDMountfield SK, s.r.o. M.R.Štefánika 6840,
911 01 Trenčín
16342.00 €Rekonštrukcia hasičskej zbrojniceIgor Bulko, Opatovce č. 110

Rok 2012

Hodnota zákazky v € vrátane DPHPredmet zákazkyDodávateľ
1166,00 €Oprava komína – pohostinstvoIgor Bulko, Opatovce č. 110

Rok 2013

Hodnota zákazky v € vrátane DPHPredmet zákazkyDodávateľ
2064,00 €PD - realizačný projekt: stavba "Miestna komunikácia a inžinierske siete v obci Opatovce"KRUPALA, s.r.o. Bavlnárska 1797, 911 05 Trenčín
7799,5 €5Tlač knihy "Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave"Tising spol. s.r.o. Odborárska 3 Nové Mesto nad Váhom

Rok 2014

Hodnota zákazky v € vrátane DPHPredmet zákazkyDodávateľ
20 339,40 €Miestna komunikácia II a inžinierske siete v obci Opatovce, SO 301 - Preložka prípojky VNEnermont s.r.o., Hraničná 14, 827 14 Bratislava
87 582,91 €IBV Opatovce inžinierske siete SO 202 splašková kanalizácia, SO 203 verejný vodovod, SO 204 plynovodIng. Marián Sahúl STAVEKO Nitra

Rok 2015

Hodnota zákazky v € vrátane DPHPredmet zákazkyDodávateľ
182 713,34 €Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie v obci OpatovceCesty Nitra, a.s.
850 €PD - Rekonštrukcia MK OpatovceARGUS - DS s.r.o. Dolný Šianec 1, Trenčín
800 €Vyhotovenie žiadosti z PRV 2014-2020, Opatrenie 7, Podopatrenie 7.2JA-BL-KO ct, s.r.o. J:M:Hurbana 2, Nové Zámky
990 €Manažment VO projektu Rekonštrukcia MK, OpatovceEPIC Partner, a.s., Dunajské nábrežie 14, Komárno

Rok 2017

Hodnota zákazky v € vrátane DPHPredmet zákazkyDodávateľ
82 561,02 €Rekonštrukcia MKOpatovce Cesty Nitra, a.s.
2 800,00 €Oddychová zóna pri ihrisku – projektová dokumentáciaDELTAATELIER, Ing. Pavol Trunek

Rok 2018

Hodnota zákazky v € vrátane DPHPredmet zákazkyDodávateľ
991,00 €Bezpečnostné dvere PohostinstvoRekonštrukcie TN, s.r.o.
1 419,78 €Materiálne vybavenie DHZ OpatovcePROMETEUS-SL, s.r.o.
87 837,82 €Hasičská zbrojnica-prestavba obj. s.č. 61FERO, s.r.o.