Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce

sídlo: Opatovce č. 62
Identifikátor: 00177474 1211

MENO FUNKCIA PRI ZÁSAHU FUNKCIA VO VÝBORE DHZ
Branislav Bulko Predseda DHZ Opatovce
Benjamín Vasko Veliteľ zásahu Veliteľ DHZ Opatovce
Jakub Koníček Strojník 2. Tajomník, Pokladník
Adam Červeňan Veliteľ zásahu Zdravotník Materiálovo-technický referent 1. Inštruktor mládeže
Pavol Repka Strojník 1. Strojník – Referent strojnej služby
Radovan Forgáč Referent prevencie – preventivár Referent mládeže
Rastislav Husár Zdravotník Materiálovo-technický referent 2.
Lukáš Vanko Strojník 3.

Nájdete nás aj na Facebooku

Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce