Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce

Sídlo: Opatovce č. 62
Identifikátor: 00177474 1211

Meno Funkcia vo výbore DHZ
Benjamín Vasko Predseda
Adam Červeňan Veliteľ
Šimon Bujný Materiálno-technický referent
Jakub Koníček Tajomník
Patrícia Svatíková Referent prevencie
Michal Bagin Hlavný strojník
Pavol Repka Vedúci mládeže
Meno Funkcie DHZO – zásahová jednotka
Benjamín Vasko Veliteľ zásahu
Adam Červeňan Veliteľ zásahu, zdravotník
Jakub Koníček Strojník
Pavol Repka Strojník-vodič
Radovan Forgáč Hasič, povodňová záchranná služba
Rastislav Husár Zdravotník
Lukáš Vanko Strojník, zdravotník
Filip Ernest Hasič, povodňová záchranná služba
Juraj Chorvát Strojník-vodič, povodňová záchranná služba
Ivan Hološ Hasič
  Šimon Bujný Hasič, veliteľ povodňovej záchrannej služby
Ján Hostačný Strojník
Patrícia Svatíková Hasič
Michal Bagin Strojník-vodič , zdravotník
Adam Peter Hasič

Nájdete nás aj na Facebooku

Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce