Jednota dôchodcov na Slovensku

Základná organizácia Opatovce

Dňa 10.5.2015 sa uskutočnila zakladajúca schôdza ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku, obec Opatovce, ktorej sa zúčastnilo 27 občanov. Z prítomných zúčastnených sa do uvedenej organizácie prihlásilo 23 členov.

Na zakladajúcej schôdzi bol zvolený výbor:

 • Marta Bulková, predseda
 • František Margorín, podpredseda
 • Želmíra Bulková, hospodárka

Z dôvodu úmrtia Františka Margorína, podpredsedu výboru  sa uskutočnila zmena členov výboru:

 • Marta Bulková, predseda
 • Janka Horňáková, podpredseda
 • Želmíra Bulková, hospodárka

Členovia revíznej komisie:

 • Ing. Jozef Janík
 • Magdaléna Marcinátová
 • Alena Margorínová

Z dôvodu vzdania sa funkcie člena revíznej komisie Magdalénou Marcinátovou, sa uskutočnila zmena členov revíznej komísie:

 • Ing. Jozef Janík
 • Alena Margorínová
 • Jozefína Bujná

Pri vstupe do organizácie je členský poplatok vo výške 2,- €. Do organizácie sa môže prihlásiť každý dôchodca i v priebehu roka.

Organizácia bola založená na základe potreby podporiť potenciál ľudí v dôchodkovom veku a pripraviť pre nich možnosti aktívneho využitia voľného času a taktiež podporiť rozvoj medziľudských vzťahov, ktoré sú dôležité predovšetkým na malej obci ako sú Opatovce. Svojou činnosťou sa organizácia bude snažiť pripraviť podujatia pre svojich členov ako sú: spoločná aj individuálna návšteva rozličných kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, využitie možnosti rekreačných a kúpeľných pobytov. Zároveň je cieľom organizácie zapojiť svojich členov do života obce a v spolupráci s Obecným úradom Opatovce prispievať k jej rozvoju.

Aktuálne informácie nájdete na vývesnej tabule pri kultúrnom dome a na webovej stránke obce Opatovce.

Privítame ďalšie návrhy a nápady na uskutočňovanie podujatí, ktoré by spestrili našu činnosť.

Kontakt:

Marta Bulková
Opatovce 20
032/64 960 59
0908 625 765
Email: bulkovamarcela@gmail.com

Fotogaléria:

Prejsť do fotogalérie