Úradná tabuľa

Dátum Oznámenie
20. 09. 2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Opatovciach,
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Opatovce
23. 08. 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
Obec Opatovce

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:
Jana Vraždová
Obecný úrad Opatovce, Opatovce č. 73
Tel. č. 032/6497341, 0902909436
E-mail: ekonomopatovce@gmail.com

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie:
E-mail: opatovce.ocu@mail.t-com.sk

10. 07. 2018 Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča,

Rozhodnutie predsedu národnej rady slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
23. 08. 2017 Rozhodnutie ministra vnútra č. 4 o zvýšení stupňa teroristického ohrozenia
23. 05. 2017 Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska
02. 08. 2010 Prevádzkový poriadok viacúčelového športového ihriska