Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o.

Opatovce č. 6

Vedenie Mgr. Dana Struhárová

Činnosť centra je orientovaná na prácu s ľuďmi s oslabením a liečebnopredagogické poradenstvo.

Hlavnými aktivitami sú:

  • Hipoterapia a pedagogicko-psychologické jazdenie
  • Liečebnopedagogická intervencia
  • Športové jazdenie detí a mladých ľudí
  • Záujmový krúžok pre deti a vedenie dobrovoľníckej skupiny mládeže
  • Spolupráca s inými organizáciami tretieho sektoru ako materské centrá, voľnočasové združenia a školské zariadenia
  • Zapájanie sa do grantových kôl pre lepšie pracovné a odborné podmienky
  • Spoluautorstvo pri vydávaní odbornej publikácie o pedagogicko-psychologickom jazdení
  • Účasť na odborných konferenciách a seminároch o hipoterapii a špeciálnej pedagogike.

Organizácia je aktívna celoročne.

Pre deti a ich blízkych sú pripravení odborne vzdelaní a zaškolení hippoterapeut, hipológ, dobrovoľníčky, tí sa všetci spoločne snažia čo najkvalitnejšie pripraviť podmienky a koníka pre naplnenie jeho poslania v hipoterapii.

Kontakt: 0903925099