Vodná elektráreň Kostolná

Charakteristika - VE KOSTOLNÁ

Fotografia elektrárneVE Kostolná sa nachádza v katastrálnom území obce Opatovce, je prvou elektrárňou na historicky druhom (geograficky štvrtom) derivačnom kanále na Váhu. Všetky VE na tomto kanále sú budované na rovnaké parametre, preto aj majú rovnaký inštalovaný výkon po 25,5 MW. Prietok turbínou je 90 m3.s-1, t.j. spolu za elektráreň 180 m3.s-1, lebo na celej kaskáde sú po dva agregáty v každej VE.

Parametre - VE KOSTOLNÁ

Kategóriakanálová
Výkon inštalovaný MW25.5
TokVáh
Typ turbínyKaplan
Prietok m3.s-12x90
Počet turbo agregátov2
Rok uvedenia do prev.1953
Priemerná ročná výroba GWh114.6