Vodná elektráreň Kostolná

Charakteristika - VE KOSTOLNÁ

VE Kostolná sa nachádza v katastrálnom území obce Opatovce, je prvou elektrárňou na historicky druhom (geograficky štvrtom) derivačnom kanále na Váhu. Všetky VE na tomto kanále sú budované na rovnaké parametre, preto aj majú rovnaký inštalovaný výkon po 25,5 MW. Prietok turbínou je 90 m3.s-1, t.j. spolu za elektráreň 180 m3.s-1, lebo na celej kaskáde sú po dva agregáty v každej VE.

Parametre - VE KOSTOLNÁ

Kategória kanálová
Výkon inštalovaný MW 25.5
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok m3.s-1 2x90
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prev. 1953
Priemerná ročná výroba GWh 114.6