Cyklotrasa Boršice-Zlechov-Opatovce

Na bicykli za históriou Veľkej Moravy

NFP304020P620

„Spoločne bez hraníc“


Hlavným cieľom projektu je posilnenie kontaktov a trvalých cezhraničných väzieb vedúcich k spolupráci obyvateľov, miestnych samospráv a miestnych subjektov v oblasti cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva. Nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je vybudovanie cyklistických trás v obciach Boršice, Zlechov a Opatovce, prostredníctvom ktorých zviditeľníme, podporíme a ochránime spoločné kultúrne dedičstvo v spojení s prezentáciou prírodných krás, čo pomôže rozvoju cestovného ruchu. Cyklistické trasy v obciach Boršice, Zlechov povedú pôsobiskom vierozvestcov Cyrila a Metoda. Cyklotrasa v Obci Opatovce prezentuje kultúrne dedičstvo Veľkej Moravy. Novovybudované cyklistické trasy, napojením na existujúce cyklotrasy fakticky prepoja ČR a SR z Boršíc do Opatoviec.

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 1 317 715,00 EUR

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 1 202 933,40 EUR