Vážska cyklotrasa najrozsiahlejším projektom v TSK

Z dôvodu kratšej vzdialenosti do cieľa cyklisti v súčasnosti využívajú na presun aj frekventované a nebezpečné cesty I. triedy. K cieľom vybudovania Vážskej cyklotrasy preto patrí okrem rozvoja turizmu, zlepšenia kvality ovzdušia a podpory zdravého životného štýlu obyvateľov všetkých vekových kategórií aj zvýšenie bezpečnosti a vytvorenie alternatívy k motorizovanej doprave. Hlavnou témou stretnutia zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) s primátormi a starostami miest a obcí v TSK a zainteresovaných inštitúcií dňa 26.3.2015, preto bolo predstavenie optimálneho variantu vedenia Vážskej cyklotrasy na území TSK. Pracovné stretnutie bolo zrealizované v rámci projektu Štúdia Vážskej cyklotrasy, podporeného z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Žiadateľom projektu je Región Biele Karpaty. Stretnutia sa zúčastnil predseda TSK; Jaroslav Baška, cyklokoordinátor TSK; Matej Tinka a vedúci Odboru dopravy TSK; Jaroslav Pleva. Chýbať nemohol spracovateľ štúdie Vážskej cyklotrasy; Stanislav Chmelo a Igor Ševčík, projektová manažérka Regiónu Biele Karpaty; Dagmar Lišková, členovia projektovej rady TSK, zástupcovia odštepného závodu Piešťany Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. (SVP), zástupkyne Slovenského pozemkového fondu (SPF), či vedúci Odboru výstavby a bytovej politiky na Okresnom úrade v Trenčíne; Milan Petrík. Okrem obecných a mestských samospráv TSK bol zastúpený aj Trnavský a Žilinský samosprávny kraj vrátane dotknutých obcí a miest z týchto krajov.

„Prevažná časť Vážskej cyklotrasy by mala viesť po ochranných hrádzach starého koryta Váhu, tam, kde nie sú ochranné hrádze, tam povedie po vedľajších cestách, ktoré sú k dispozícii. Cyklotrasa začína na hranici so Žilinským krajom a končí na Hornej Strede na hranici s Trnavským samosprávnym krajom,“ upresnil v príhovore trenčiansky župan, Jaroslav Baška. „Cyklotrasa by mala pretínať a zároveň spájať 34 katastrov miest a obcí na území TSK. Z toho najväčšie mestá sú Nové Mesto nad Váhom, Dubnica nad Váhom, Trenčín, Nemšová, Púchov, Považská Bystrica, Ilava a ďalšie obce na Považí,“ vysvetlil Matej Tinka, cyklokoordinátor TSK.

Myšlienku projektu segregovanej cyklotrasy po strednom Považí podporuje aj vláda Slovenskej republiky svojimi uzneseniami. „Nikdy nebola takáto podpora zo strany vlády tomuto projektu v minulosti ani zo strany samosprávneho kraja, takže si myslím, že teraz je tá správna doba a správny čas túto Vážsku cyklotrasu dať z papiera do formy realizačného projektu,“ dodal župan.

Približne 100 kilometrov dlhá Vážska cyklotrasa má tvoriť základnú kostru cyklistických komunikácií v kraji, na ktorú sa budú postupne napájať ďalšie cyklistické alebo turistické trasy. „Som veľmi rada, že sa začalo intenzívne pracovať na projektovej príprave pre Vážsku cyklotrasu. Naša obec Opatovce už v roku 2014 dala vypracovať projektovú dokumentáciu časti tejto cyklotrasy v úseku od Opatoviec do Trenčína. Pre občanov našej obce bude mať vybudovanie tejto cyklotrasy veľký význam z hľadiska dopravy, zamestnania, ale aj pre voľnočasové využitie. Obci to prinesie väčší počet návštevníkov, t.z. rozvoj turizmu a podporu domácich podnikateľov. Oceňujem, že TSK zastrešuje tento projekt a verím, že nezostane len pri projektovej dokumentácii, ale sa uskutoční aj realizácia,“ povedala starostka obce Opatovce, Janka Horňáková.

V súčasnosti je dôležité vypracovanie Štúdie Vážskej cyklotrasy, spolupráca TSK ako zastrešovateľa projektu s obcami a mestami v TSK a tiež so SPF, SVP, Okresným úradom v Trenčíne a Policajným zborom SR. Termín vypracovania štúdie, ktorá ponúkne niekoľko variantných trás, je stanovený na máj 2015. Ďalším krokom by malo byť následné podpísanie memoranda o spolupráci medzi TSK a mestskými i obecnými samosprávami a začiatok procesu majetkového vyrovnania pozemkov, po ktorých by mala trasa viesť. Súčasne s týmto krokom sa budú realizovať ďalšie stupne projektovej dokumentácie, aby bol projekt Vážskej cyklotrasy pripravený na realizáciu.

Webová stránka TSK