Územný plán obce

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Opatovce