Fotogaléria - rok 2019

  • 26.januára 2019 - výročná členská schôdza, kde sme rozoberali našu činnosť za rok 2018. Boli to rôzne akcie zamerané na využitie voľného času, kultúrne vyžitie a spoločné stretávanie.
  • jarné upratovanie cintorína a parku
  • august - tradičná opekačka v areáli ihriska
  • 7. septembra 2019 - výlet do Banskej Štiavnice
  • 17. októbra 2019 - mesiac úcty k starším poseden