Uvítanie detí do života

V stredu 27.10.2018 sa v sále kultúrneho domu uskutočnila milá slávnosť uvítania detí do života. Na začiatku slávnosti pani Jana Vraždová privítala pozvaných rodičov s deťmi a ostatných prítomných. Predstavila starostke obce rodičov a deti, ktoré budú touto slávnosťou uvedené do radov občanov našej obce: Matúš Žúži, Nela Koubiková, Matej Straka a Filip Galandák. Starostka obce vo svojom príhovore zaželala rodičom veľa úspechov vo výchove detí – našich nových občanov, pevné zdravie, veľa trpezlivosti a vytrvalosti. Nech deti rastú pre radosť rodičov, rodiny, našej obce i celej spoločnosti. Nech z nich vyrastú statoční, zdatní a schopní ľudia s čistým a otvoreným srdcom, aby boli pre rodičov oporou, aby z nich mali vždy radosť. Slávnosť uvítania detí do života spestril kultúrny program – piesne v podaní členiek Speváckeho súboru Opatovčan, báseň a program detí z MŠ vo Veľkých Bierovciach. Aby sa zachovala pamiatka na tento okamih, bol uskutočnený slávnostný zápis do pamätnej knihy obce.