Fotogaléria - rok 2019

Prvou smutnou povinnosťou súboru v roku 2019 bolo spievanie na pohrebe pána Františka Margorína. Často chodil so súborom na vystúpenia, podieľal sa pri organizovaní zabíjačiek, rozdelil sa o výhru na Anna bále, kedy spolu so súborom varil guláš na rybníku. Všetci budeme na neho spomínať.

23. 2. 2019 súbor v spolupráci so starostkou obce zorganizoval štvrtú dedinskú zabíjačku.

Fašiangový sprievod nechýbal ani tento rok. V utorok 6. 3. 2019 v podvečer sa po dedine ozývali pesničky a veselý výskot fašiangového sprievodu s originálnymi maskami sprevádzané harmonikou.

Okresná organizácia JDS v Trenčíne usporiadala 12. 3. 2019 prehliadku speváckych súborov pod názvom „Spevy jesene života“. Konala sa v Kultúrnom stredisku Dlhé Hony, zúčastnili sa jej okrem nás aj súbory a sólisti z okolitých dedín a z Trenčína.

Na Veľkonočnú nedeľu, 21. 4. 2019 súbor spieval na svätej omši vo farskom kostole vo Veľkých Bierovciach.

Svojimi piesňami prispel súbor aj pri stavaní mája.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa matiek sme 12. 5. 2019 s programom vystupovali v Zamarovciach. Vystúpenie súboru malo úspech, čo bolo prítomnými odmenené potleskom.

17. 5. 2019 sme spievali na slávnostnom otvorení výstavy Region Tour, Torty a svet pečenia v Trenčíne na Výstavisku. Počiatočná tréma sa po prvých tónoch vytratila a speváci podali výkon, ktorý ocenil vo svojom otváracom príhovore pán riaditeľ Expo Center Trenčín.

20.7.2019 vystúpenie na tradičnom Anna bále v Opatovciach

22.8.2019 súbor už po štvrtý krát reprezentoval MAS Inovec na Agrokomlexe v Nitre

24.8.2019 sme účinkovali na podujatí Festival ľudových piesní v Ttrenčianskych Tepliciach

15.9.2019 sme spievali pri sv. omši na hodovej slávnosti v Opatovciach

22.9.2019 súbor si vykonal púť na pútnické miesto Živčáková hora pri Turzovke, kde sme spievali pri slávení sv. omše

V mesiaci október sme vystupovali v rámci oslavy mesiaca úcty k starším v obci Adamovské Kochanovce

9.12.2019 súbor zaspieval koledy na Mierovom námestí v Trenčíne