Karneval

V nedeľu 7. februára 2010 sa v Kultúrnom dome v Opatovciach stretli deti – masky na karnevale. Karneval detí je tradičné podujatie, ktoré organizuje Obec Opatovce. Tak ako vždy na tomto podujatí, aj teraz bola dobrá nálada, ku ktorej prispeli dve pekné víly – kvetinková a snežienková. Tieto víly roztancovali všetky masky. Pri predstavovaní masiek, každá o sebe niečo povedala, alebo zarecitovala, či zaspievala. O to, aby sa masky mohli zabávať pri peknej hudbe sa postaral Richard Bulko, po tanci vysmädnuté masky sa mohli občerstviť čajom. Na záver karnevalu každá maska dostala odmenu vo forme balíčka, v ktorom sa skrývala sladkosť a niečo pre zábavu.