Fotogaléria - rok 2015

 • Vianočná besiedka

  Na Zlatú nedeľu 20.12.2015 sme sa stretli v kultúrnom dome v Opatovciach na Vianočnej besiedke. Vianočnou besiedkou sme sa priblížili atmosfére Vianoc.

 • Mikuláš

  V obecnom parku sa v predvečer 5.decembra 2015 rozsvietil vianočný stromček. K žiariacemu stromčeku prišiel Mikuláš v sprievode anjela a čerta a s plným košom balíčkov pre deti, ktoré boli počas celého roka poslušné...

 • Vítanie detí

  Príchod každého nového človiečika na svet je dôležitou udalosťou. Naša obec vyjadruje svoju radosť, svoj záujem a starostlivosť o život nových občanov aj tým, že pripravuje slávnosť privítania detí do života.

 • Kultúrno-spoločenské podujatie v rámci Mesiaca úcty k starším

  4.11.2015. Stalo sa už tradíciou, že si každoročne v októbri, tento rok výnimočne na začiatku novembra, uctíme našich starších spoluobčanov.

 • Burčiakové slávnosti - Boršice

  19.09.2015. Už po štvrtý krát sa konali Burčiakové slávnosti spojené s folklórnym festivalom v našej partnerskej obci na Morave v Boršiciach. Obec Opatovce zabezpečila autobus, ktorý využili niektorí občania na návštevu uvedeného podujatia...

 • SNP - 71 rokov

  Jednota dôchodcov Opatovce 29.08.2015 usporiadala pri príležitosti výročia SNP stretnutie občanov, spojené s opekačkou a posedením pri harmonike.

 • Spevácky súbor Opatovčan - Podhájska

  Na termálnom kúpalisku Podhájaka v nedeľu 23. augusta 2015 vystúpil Spevácky súbor Opatovčan, aby svojimi piesňami spríjemnil pobyt návštevníkom kúpaliska. Vystúpením prispel k pohode a dobrej nálade.

 • Šachový turnaj

  Dňa 2.8.2015 sa v Opatovciach konal 9. ročník šachového turnaja hranom švajčiarskym systémom na 9 kôl s hracím tempom 2x 15 minút. Turnaja sa zúčastnilo 46 hráčov.

 • Mariášový turnaj

  Dňa 1.8.2015 sa v Opatovciach konal 2. ročník mariášového turnaja vo volenom hranom systémom 3 kola klasicky + 2 kola švajčiarskym systémom. Turnaj mal zastúpenie z rôznych kútov Slovenska...

 • Kultúrne leto Opatovce 2015 – koncert

  V nedeľu 19. júla 2015 sme sa stretli v areáli pri športovom ihrisku v Opatovciach na podujatí, na ktorom sa predstavili Spevácke súbory Opatočan z Opatoviec a Stoprounští vinaři z našej partnerskej obce na Morave Boršice.

 • Spevnená plocha pre športovo-kultúrne účely pri viacúčelovom športovom ihrisku obce Opatovce

  Na základe získania dotácie 1000 € od Mikroregiónu Inovec (ktorého členom je aj obce Opatovce), účelovo zaviazaného na vybudovanie spevnenej plochy...

 • MDD 2015

  31. mája 2015 sme pripravili pre deti popoludnie pri viacúčelom športovom ihrisku v Opatovciach. Deti súťažili v štyroch disciplínach, ktoré zabezpečovali členovia Mestského divadla Trenčín...

 • Jednota dôchodcov Slovenska

  16. mája 2015 sa v sále Kultúrneho domu v Opatovciach uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Jednoty dôchodcov Slovenska, Miestna organizácia Opatovce. Organizácia má 23 členov a je stále otvorená pre ďalších záujemcov.

 • Stavanie mája

  Tradične sme sa v podvečer 30.4.2015 zišli pri Kultúrnom dome v Opatovciach na stavaní mája. Aj tento rok sa so stavaním mája popasoval Sandro Prekop. Deti nedočkavo čakali, aby mohli máj ovenčiť krepovými stužkami.

 • Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce

  Od založenia v roku 2013 sa dobrovoľný hasičský zbor aktívne zúčastňuje na krajských súťažiach, kde sa snaží reprezentovať našu obec. Za pomoci obce a sponzorov sa nám darí zveľaďovať hasičskú zbrojnicu a nakupovať nové vybavenie.

 • COOP Jednota Trenčín

  Dňa 25.4.2015 sa v sále Kultúrneho domu v Opatovciach konala výročná členská schôdza miestnej organizácie COOP Jednota SD. Predsedníčka pani Marta Šuleková privítala všetkých prítomných a v zmysle programu viedla členskú schôdzu.

 • Životné jubileum

  Okrúhle životné jubileum 90 rokov života oslávila 24.4.2015 naša spoluobčianka Anna Kováčová. K jubileu jej popriala všetko najlepšie, predovšetkým veľa zdravia, starostka obce Janka Horňáková.

 • Spevácky súbor Opatovčan

  Spevácky súbor Opatovčan našu obec reprezentoval vystúpením na Veľkonočnom jarmoku na Mierovom námestí v Trenčíne 28.marca 2015. Moderátorka pri predstavení súboru predstavila aj našu obec Opatovce.

 • Marec mesiac knihy

  V roku 2015 uplynie už 110 rokov od narodenia slovenskej spisovateľky Márie Rázusovej – Martákovej. Svojou tvorbou hlboko zasiahla do mnohých oblastí slovenskej kultúry.

 • Obecná zabíjačka

  Fašiangy je obdobie plné zábavy, hudby a spevu. 14. februára 2015 sa aj v našej obci konala prvá obecná zabíjačka, ktorú pripravili členovia Speváckeho súboru Opatovčan pod záštitou starostky obce.

 • Karneval pre deti

  1. februára 2015 sa v sále kultúrneho domu konal tradičný karneval pre deti. Vzhľadom na chrípku, ktorá opäť v tomto období ukázala svoju silu, počet masiek bol trocha menší.