Fotogaléria - rok 2013

 • Vianočná besiedka

  V dnešnej uponáhľanej dobe a v čase, keď žijeme čoraz rýchlejšie, je prepotrebné sa aj pozastaviť. Takým malým, ale krásnym pozastavením sú pre nás Vianoce, čas, kedy sme si bližší ako inokedy a snažíme sa zabudnúť na bežné problémy.

 • Mikuláš

  Tak ako po minulé roky aj v tomto roku podvečer 5.decembra sa v obecnom parku rozsvietil vianočný stromček. Blikajúce svetielka sa odrážali v očiach detí, ktoré čakali na príchod Mikuláša.

 • Október - mesiac úcty k starším

  Keď sa pominú letné dni a znenazdania prichádza mesiac október s chladnejším počasím, pozeráme okolo seba čudujúc sa každý rok, ako rýchlo prebehne ten čas. Príroda začína hýriť pestrými farbami – zlatožltá, červená, hnedá.

 • Burčiakové slávnosti v Boršiciach

  21. septembra 2013 o 10,00 h. odchádzali z Opatoviec dva autobusy do Boršíc na Morave, na Burčiakové slávnosti spojené s folklórnym festivalom. Občania obce Opatovce a členovia Speváckeho súboru Opatovčan, n.o. nadviazali...

 • Dni obcí Opatovce Boršice v SR - 24.08.2013

  „Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave“, to je názov projektu programu cezhraničnej spolupráce z Fondu mikroprojektov, financovaného z príspevku Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 • „Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave“ - 2. medzinárodný slovensko-český šachový turnaj

  V nedeľu 4. augusta 2013 sa v obci Opatovce v rámci projektu „Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave“ konal 2. medzinárodný slovensko-český šachový turnaj, v rámci 8. ročníka už tradične poriadaného šachového turnaja.

 • Oslava MDD

  V sobotu 1. júna 2013 sa oslava MDD nekonala z dôvodu nepriaznivého počasia. V náhradnom termíne konania osláv MDD - 8. júna 2013, sme sa stretli v areáli pri športovom ihrisku. Skákací hrad, prekážková dráha, maľovanie na tvár, opekačka...

 • 1. mariášový turnaj

  Dňa 1. 5. 2013 sa v našej obci uskutočnil 1 . mariášový turnaj. Zúčastnilo sa ho 15 mariášistov z okolitých dedín. Najviac sa darilo pánovi Mitanovi z Adamovských Kochanoviec, druhý skončil pán Masár zo Selca...

 • Stavanie mája

  Posledný aprílový deň, 30. apríla sa už tradične v našej obci stavia máj. Deti vyzdobili vršák mája pestrými krepovými stužkami a za pomoci autožeriava Sandra Prekopa a jeho pomocníkov sa podarilo máj úspešne osadiť.

 • Driapačky

  Výraz, ktorý mnohí z mladších ľudí ani nepoznajú. Kedysi, keď sa na dedine chovali husi a kačice, sa v zimnom období v chalupách schádzali ženy a driapali perie, ktoré sa potom dávalo do podušiek a perín.

 • Karneval

  Stalo sa tradíciou, že počas fašiangu sa koná detský karneval. V nedeľu 3.februára 2013 sme sa stretli v kultúrnom dome na tomto podujatí. Tento rok bola účasť detí na karnevale z dôvodu chrípky menšia.