Fotogaléria - rok 2012

 • Vianočná besiedka

  V nedeľu 16. decembra 2012 sme sa stretli v kultúrnom dome v Opatovciach na podujatí „Vianočná besiedka“. Atmosféra podujatia nám priblížila atmosféru Vianoc, čas keď sa narodil Ježiš Kristus.

 • Mikuláš

  V podvečer 5. decembra 2012 ožiarili farebné blikotavé svetielka na vianočnom stromčeku obecný park v našej obci. Pri stromčeku žiarili očká detí, ktoré sa tu stretli s Mikulášom a anjelom.

 • Uvítanie detí do života

  Narodenie dieťaťa je tým najvzácnejším momentom v živote rodičov. Je pečaťou ich vzájomnej lásky, je najvzácnejším darom, akým sa môžu milujúci rodičia vzájomne obdarovať. Stáva sa prísľubom plnosti ich života i trvácnosti ich šťastia.

 • Október mesiac úcty k starším

  Rok ubehol ako voda a opäť je tu október, mesiac, ktorý dostal prívlastok, mesiac úcty k starším. Pani jeseň už drží v rukách farebný štetec a na prírode zanecháva stopy svojej vlády...

 • „Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave“

  Projekt cezhraničnej spolupráce obcí Opatovce v SR a Boršice v ČR sa prezentoval 22. 9. 2012 podujatím Dni obcí Opatovce a Boršice v ČR v rámci I. Boršických burčákových slávností a folklórneho festivalu v obci Boršice.

 • Životné jubileum

  28. augusta 2012 sa pani Anna Chorvátová dožila krásneho veku 90 rokov. Pri príležitosti jej životného jubilea jej starostka obce zaželala predovšetkým veľa zdravia a spokojnosti.

 • Kultúrne leto Opatovce 2012 - Koncert DH Opatovanka

  Ďalšie vystúpenie v rámci podujatia Kultúrne leto Opatovce 2012 patrilo DH Opatovanka. V nedeľu 12. augusta 2012 koncertným vystúpením vytvorili príjemnú atmosféru pre občanov i návštevníkov našej obce.

 • Šachový turnaj Opatovce – 7. Ročník

  V prvú augustovú nedeľu - 5.8.2012 sa tradične konal v obci Opatovce šachový turnaj. Už 7 ročník Šachového turnaja Opatovce sa tešil veľkému záujmu zo strany šachistov. Sily si prišlo zmerať 60 súťažiacich - mužov, žien a detí...

 • Kultúrne leto Opatovce 2012 - Koncert DH Váhovanka

  Nedeľňajšie popoludnie 8. júla 2012 spríjemnili našim občanom i hosťom piesne a skladby v podaní DH Váhovanka, ktorá sa koncertom predstavila v rámci podujatia „Kultúrne leto Opatovce 2012“.

 • Oslava MDD

  Deti oslávili svoj sviatok v sobotu 2.júna 2012 v areáli pri športovom ihrisku v Opatovciach. Obecný úrad pripravil pre deti bohatý program: nafukovací skákací hrad, rôzne súťaže...

 • Zmluva o spolupráci s obcou Boršice v ČR

  2. mája 2012 na Obecnom úrade v Opatovciach dostala skutočnú podobu pripravovaná spolupráca obce Opatovce s obcou Boršice z Českej republiky...

 • Stavanie mája

  Aj tento rok sme sa 30. apríla zišli pri kultúrnom dome v Opatovciach na stavaní mája. Strom na máj poskytlo Pozemkové spoločenstvo podielnikov Opatovce...

 • Detský karneval

  V nedeľu 5. februára 2012 o 15 hodine sa sála kultúrneho domu premenila na ríšu rozprávkových bytostí, zvieratiek a chrobáčikov...