Fotogaléria - rok 2016

 • Vianočná besiedka

  Prichádzajúca vianočná atmosféra a zapálenie ďalšej sviečky na adventnom venci nám prináša najkrajšie sviatky v roku Vianoce. Obdobie, v ktorom spomíname aj na svoje detstvo...

 • Rozožatie vianočného stromčeka a privítanie Mikuláša

  V predvečer Mikuláša 5.decembra 2016 sme sa stretli v obecnom parku, kde sa s príchodom Mikuláša rozsvietil vianočný stromček...

 • Uvítanie detí do života

  Príchod každého človiečika na svet je dôležitou a významnou udalosťou. Naša obec vyjadruje svoju radosť, svoj záujem a starostlivosť o život nových občanov aj tým, že pripravujem slávnosť uvítania detí do života.

 • Stretnutie s občanmi pri príležitosti mesiaca úcty k starším

  Mesiac október by mal byť pre nás všetkých pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí...

 • Návšteva Košíc v dňoch 28. a 29. 09. 2016

  Nášho výletu do metropoly východného Slovenska sa zúčastnilo 20 členov. Bol to zájazd plný nových zážitkov a spoznávania pekných historických pamiatok mesta. Počasie nám prialo a ubytovanie bolo slušné.

 • AGROKOMPLEX 2016

  V piatok 19. augusta 2016 sa Miestna akčná skupina Inovec zúčastnila, v rámci expozície Národnej siete rozvoja vidieka SR, výstavy AGROKOMPLEX 2016 v Nitre.

 • Šachový turnaj Opatovce 2016

  Dňa 7. augusta sa v obci Opatovce konal jubilejný 10. ročník šachového turnaja. Zúčastnilo sa ho 40 šachistov z okolia Trenčína, Piešťan, Dubnice nad Váhom ale aj z Bratislavy.

 • Medzinárodný deň detí

  V sobotu 28.mája 2016 sa v areáli pri športovom ihrisku v Opatovciach konala oslava MDD. Starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva pripravili pre deti rôzne súťaže, na ktorých si deti vyskúšali svoju šikovnosť a fyzickú zdatnosť.

 • Úspech našich detí

  Aj v našej malej obci Opatovce sú šikovné deti, ktoré milujú tanec. Po ťažkých tréningoch prichádzajú prvé úspechy. Ema Zvadzanová, Nina Zhanačová a Daniel Struhár patria medzi tých, ktorí majú doma medaile alebo poháre, ako odmenu za víťazstvo v súťaži.

 • Stavanie mája

  Máje boli známe už v období staroveku, kedy ich ľudia dávali pred svoje domy ako ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Máj symbolizoval víťazstvo jari nad zimou, poľnohospodárom mala májová zeleň zase priniesť dobrú úrodu...

 • Fašiangy, Turice, Veľká noc ide....

  Občania našej obce sa s fašiangom rozlúčili sprievodom masiek po obci. Členovia Speváckeho súboru Opatovčan a mnohí občania, sa v maskách vydali po uliciach našej obce...

 • 2. Obecná zabíjačka

  6. februára 2016 sa uskutočnila 2. obecná zabíjačka. Od samého rána sa pri kotloch vrteli usporiadatelia – Spevácky súbor Opatovčan. Počasie podujatiu prialo a okolo obeda sa na všetkých začalo usmievať slniečko.

 • Detský karneval

  Posledná januárová nedeľa 2016 v Kultúrnom dome v Opatovciach patrila deťom. V pestrých maskách princezien, víl, kovbojov a zvieratiek sa deti zabávali na karnevale.