Fotogaléria - rok 2019

 • Oslava MDD

  Deti oslávili svoj sviatok v nedeľu 9.júna 2019. V kultúrneho dome sme privítali Bábkové divadlo Lienka, ktoré zahralo pre naše deti Čertovskú rozprávku...

 • Životné jubileum 90 rokov

  Pán Ján Marcinát sa dožil krásnych 90 rokov života. K tomuto vzácnemu životnému jubileu mu zablahoželala starostka obce a pracovníci obecného úradu...

 • Stavanie mája

  Tradícia stavania májov má korene ešte v stredoveku, kedy si ich ľudia dávali pred svoje domy ako ochranu pred zlými duchmi a chorobami...

 • Jarná údržba obecného parku a cintorína

  Členovia JDS ZO Opatovce v piatok 4. apríla 2019 vyčistili obecný park a cintorín po zimnom období. Ostrihali kriky a vyhrabali trávnik. Starostka obce ďakuje brigádnikom za vykonanú prácu.

 • Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide...

  Fašiangy sú obdobie zábav a plesov pred pôstnym obdobím, pred Veľkou nocou. V tomto roku posledný fašiangový deň pripadol na 5. marca.

 • Detský karneval

  V nedeľu 3. februára 2019 v Kultúrnom dome v Opatovciach sa už tradične konal karneval našich detí. Zábavu a súťaže pripravili členky Mestského divadla Trenčín.