Mikuláš

V nedeľu 5. decembra 2010 sa opäť rozožal vianočný stromček v obecnom parku. Pestré svetielka navodili radostnú atmosféru, ktorú ešte znásobil príchod sv. Mikuláša s anjelom a plným košom darčekov. Radosť mali predovšetkým najmenšie deti, ktoré mali pripravené básničky a pesničky pre sv. Mikuláša, ako poďakovanie za darček.