Október – Mesiac úcty k starším

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším pripravil Obecný úrad Opatovce pre svojich občanov kultúrno-spoločenské podujatie v sále kultúrneho domu

Čas života je neúprosný, svojvoľne farbí vlasy na bielo, brázdi vráskami tvár, jedno však nedokáže zmeniť a to úprimný vzťah a lásku. Láska, porozumenie a vzájomná úcta pomáhajú prekonať životné prekážky a uznanie autority starších by sa malo premietať v každodennom živote ako samozrejmosť. V práci a starostlivosti o rodinu, míňajú sa roky. Človek žije svoj život naplnený statočnou prácou, láskou k blízkym, odovzdávaním životných skúseností a rád. Každý si rád zaspomína na to, čo sa stratilo v pavučine času. Ale vyšší vek nie je dôvodom na smútok, každý vek má svoje čaro je niečím výnimočný. Starostka obce vo svojom mene a v mene poslancov obecného zastupiteľstva poďakovala všetkým za celoživotnú prácu a zaželala veľa rokov v zdraví a šťastí v kruhu svojich najbližších.