Stavanie mája

V piatok 30. apríla 2010 sme sa zišli pri Kultúrnom dome v Opatovciach na slávnosti „Stavenie mája“. Počasie nám prialo a tak po úspešnom postavení mája, občanom spríjemnila popoludnie živá hudba. Pre deti bola pripravená tradičná opekačka, mnohé z detí skrášlili asfaltovú plochu pre kultúrnym domom svojimi kresbami farebnými kriedami. Všetkým, ktorí pomohli pri zabezpečení tejto slávnosti ďakujeme. Finančný príspevok na honorár pre hudbu (50 €) poskytla prevádzkovateľka pohostinstva. Ostatné finančné prostriedky spojené s prípravou slávnosti zabezpečila obec Opatovce.