Uvítanie detí do života

V živote človeka sú významné chvíle, na ktoré sa často spomína, ku ktorým sa s radosťou vracia. Jednou z najkrajších chvíľ v našom živote je príchod dieťaťa do rodiny. Narodenie dieťaťa je pre matku a otca tým najväčším šťastím, ktoré spolu prežívajú. Nielen rodičia, ale celá rodina ba i celá spoločnosť s radosťou víta zrod každého dieťaťa – veď deti sú darom pre rodičov, ich budúcnosťou i budúcnosťou našej obce a nášho národa. 3. novembra 2010 sme sa stretli v sále KD v Opatovciach, aby sme privítali v našej obci nového človeka a občana: Mateja Pěchotu syna Lucii Bujnej a Radoslava Pěchotu, Kristínu Chorvátovú dcéru Andrey Chorvátovej a Martina Chorváta, Sabínu Chochlíkovú dcéru Moniky Chochlíkovej a Róberta Chochlíka, Kristínu Habánkovú dcéru Jany Habánkovej a Petra Habánka. Starostka obce zaželala rodičom veľa úspechov vo výchove detí , pevné zdravie, veľa trpezlivosti a vytrvalosti. Nech deti rastú pre radosť rodičov, našej obce i celej spoločnosti. Nech z nich vyrastú statoční, zdatní a schopní ľudia s čistým a otvoreným srdcom.