ĽUDKOVIA

Jeden z rodinných domov v obci Opatovce skrýva unikátnu zbierku bábik – postavičiek, ktoré vlastnoručne „ušila“ – vytvorila pani Anna Hrošová. Pri mojej návšteve som bola nesmierne prekvapená, ale aj zaskočená, že som o takomto unikáte v našej obci nevedela. Množstvo postavičiek, ale aj dômyselné zobrazenie určitých charakterových vlastností postavičiek človeka udivuje. Každá z bábik vyjadruje pocity, ktoré jej autorka pri tvorení vložila do tváre a celej postavy. Pani Anny Hrošovej som sa pýtala, čo ju priviedlo k takejto nevšednej záľube. Jej odpoveď je nasledovná:

„Záľuba trvá viac ako 20 rokov. Dôvod prečo som začala šiť postavičky nie je. Bol to iba nápad. Prvé pokusy boli veľmi biedne, ale stále som skúšala rôzne spôsoby, ako dosiahnuť, aby postavičky vyjadrovali emócie. Poteší ma keď moje nápady zaujmú aj moje návštevy.“

Okrem množstva postavičiek môžete pri návšteve pani Anky obdivovať aj jej obrazy a keramiku aj atmosféru dýchajúcu z každého kúta jej rodinného domu. Pozornosť si zaslúži aj nevšedná záhrada. Myslím, že mnohí z občanov Opatoviec ani netušia akú unikátnu zbierku majú možnosť u pani Anny Hrošovej uvidieť. Pani Anke želám ešte veľa tvorivých úspechov v jej záľube a veľa zdravia.

Janka Horňáková, starostka obce