Oslava MDD

Deti oslávili svoj sviatok MDD 29. mája 2011 v sále kultúrneho domu v Opatovciach. Putovné bábkové divadlo Dúha z Piešťan predviedlo bábkovú hru s poučnou témou hodnoty vzťahu detí a rodičov v súvislosti s vymoženosťami dnešnej doby. Deti sa bezprostredne zapojili do deja hry svojimi reakciami a odpoveďami. Po skončení bábkovej divadelnej hry dostali deti darčeky - balíčky, ktoré pripravil Obecný úrad Opatovce v spolupráci so sponzormi (Marius Pedersen, a.s. Prevádzka Trenčín, Ing. Marcela Opatčitá – predajňa potraviny, Katarína Janásová, Marta Šuleková). Obec Opatovce ďakuje sponzorom.