Posvätenie sochy Sedembolestnej panny Márie

18. septembra 2011 sa konala slávnostná svätá omša v kaplnke zasvätenej Sedembolestnej panne Márii v Opatovciach. Správca farnosti Veľké Bierovce Mgr. Ján Michút a pozvaný pán kaplán z Orechového Mgr. Peter Bucheň  pri tejto príležitosti posvätili sochu Sedembolestnej panny Márie - patrónky kaplnky, ktorá bola potom umiestnená do schránky na múre pri kaplnke.