Zrodil sa život, čo je viac

Vždy keď sa narodí človek, zapáli sa na oblohe nová hviezda – tak hovorí poetickou rečou staré ľudové porekadlo. Je to krásna metafora a je v nej niečo pravdivé. Aj v očiach matky a otca sa zjavia hviezdy pri pohľade na svoje dieťa. Dňa 16. novembra 2011 sme uvítali do života nových občanov našej obce, naše deti:

  • Adama syna Janky Horňákovej a Bohuša Zovčáka
  • Martina syna Adriany Chudej a Martina Hriza
  • Evku dcéru Lenky Kulichovej a Michala Kulicha
  • Sebastiána syna Kataríny Šujanskej a Bohuslava Vojdulu

Na pamiatku slávnostného aktu bol vykonaný zápis do pamätnej knihy obce. Starostka obce vo svojom príhovore vyslovila želanie, aby deti rástli pre radosť rodičov, rodiny, našej obce aj celej spoločnosti. Zaželala rodičom a deťom predovšetkým veľa zdravia. Príjemnú atmosféru podujatia dotvorili piesne a básne v podaní Kataríny Janásovej, Emílie Hudekovej, Anny Palmanovej, Laury Chorvátovej a vystúpenie detí z MŠ.