Detský karneval

V nedeľu 5. februára 2012 o 15 hodine sa sála kultúrneho domu premenila na ríšu rozprávkových bytostí, zvieratiek, chrobáčikov. Deti v maskách sa zišli, aby sa zabavili pri veselých pesničkách a vtipných súťažiach. O ich veselú náladu sa postarali lienka a včielka (členky Trenčianskeho hradného divadla). Do tanca i k dobrej nálade prispel Dj Richard Bulko veselými skladbami a pesničkami . Na záver karnevalu dostala každá maska malý darček, ktorý pripravil Obecný úrad Opatovce s pomocou pani Marty Šulekovej.