Mikuláš

V podvečer 5. decembra 2012 ožiarili farebné blikotavé svetielka na vianočnom stromčeku obecný park v našej obci. Pri stromčeku žiarili očká detí, ktoré sa tu stretli s Mikulášom a anjelom. Mikuláš sa musel veru obracať, keď sa chcel prihovoriť každému dieťaťu, preto bol rád, že má so sebou anjela, ktorý mu pomáhal. Deti, niektoré smelo, niektoré trocha ustráchane, pristupovali k Mikulášovi, aby povedali, či cez rok poslúchali a boli dobré. Mnohé sa priznali, že to s tým poslúchaním veru nebolo celkom v poriadku. Mikuláš však každé dieťa pochválil, povzbudil a obdaroval pripraveným darčekom z veľkého prúteného koša. Deti mu na oplátku zarecitovali, zaspievali a dokonca zahrali na píšťalke. Na záver sa Mikuláš rozlúčil so sľubom, že na budúci rok zasa medzi deti príde.