Oslava MDD

Deti oslávili svoj sviatok v sobotu 2.júna 2012 v areáli pri športovom ihrisku v Opatovciach. Obecný úrad pripravil pre deti bohatý program: nafukovací skákací hrad, rôzne súťaže – skákanie vo vreci, tráfanie loptičkou, loptové hry. Na pripravenej pahrebe si deti opekali párky, ktoré im chutili s chlebom a horčicou. Ozvučenie a rezké piesne, aby sa deťom lepšie súťažilo, zabezpečil Richard Bulko. Na záver dostali deti k svojmu sviatku malý darček. Starostka obce ďakuje sponzorom, ktorí pomohli pri zabezpečení osláv MDD: Ing. Marcela Opačitá majiteľka predajne Potraviny v Opatovciach, Trenčiansky samosprávny kraj, Márius Pedersen, a .s Trenčín, ďalej ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na organizačnom zabezpečení osláv.