Stavanie mája

Aj tento rok sme sa 30. apríla zišli pri kultúrnom dome v Opatovciach na stavaní mája. Strom na máj poskytlo Pozemkové spoločenstvo podielnikov Opatovce. Deti okrášlili máj krepovými stužkami a potom sa dostala k slovu technika pod rukami Sandra Prekopa, ktorý pomocou autožeriava za asistencie pomocníkov osadil máj do zeme.