Uvítanie detí do života

Narodenie dieťaťa je tým najvzácnejším momentom v živote rodičov. Je pečaťou ich vzájomnej lásky, je najvzácnejším darom, akým sa môžu milujúci rodičia vzájomne obdarovať. Stáva sa prísľubom plnosti ich života i trvácnosti ich šťastia. 7. novembra 2012 sa konal slávnostný obrad uvítania detí - našich najmenších občanov do života. Obrad je akousi bránkou, ktorou vchádza dieťa do života našej obce. Žiadna rodičovská láska sa nestratí, to čo dostanú naše deti od nás dospelých, odovzdajú raz svojim deťom. Taká je zákonitosť života. Rodičia sú tí, ktorí po prvý raz počujú slovko mama a uvidia prvý nesmelý krôčik v živote dieťaťa, prvé oškreté kolienko. Rodičia sú tí, ktorí prežívajú prvé bezsenné noci, keď ich dieťa budú trápiť prvé zúbky či nejaká choroba, uvidia v jeho očkách bolesť, ktorú ešte nebude vedieť popísať. Rodičia sú tí, ktorí sa s ním budú hrávať, čítať mu prvé rozprávky a učiť ho rozoznávať dobré od zlého, učiť pravde, statočnosti, čestnosti a hrdosti, vštepovať mu lásku k rodnej obci a vlasti. Veríme, že vytvoríte vo Vašej rodine teplý domov, v ktorom bude dieťa zdravo a šťastne rásť, a do ktorého sa bude vždy rado vracať, lebo v ňom nájde ľudí, ktorým sa bude môcť zdôveriť so svojimi radosťami aj starosťami. Želáme rodičom pevné zdravie a veľa trpezlivosti pri výchove ich dieťaťa. Nech sa nádeje rodičov, ktoré dnes vkladajú do svojho dieťaťa, naplnia v jeho ušľachtilých skutkoch. Nech deti rastú pre radosť rodičov, rodiny, našej obce i celej spoločnosti. Nech z nich vyrastú statoční, zdatní a schopní ľudia s čistým a otvoreným srdcom, aby boli oporou rodičom.