Vianočná besiedka

V nedeľu 16. decembra 2012 sme sa stretli v kultúrnom dome v Opatovciach na podujatí „Vianočná besiedka“. Atmosféra podujatia nám priblížila atmosféru Vianoc, čas keď sa narodil Ježiš Kristus. Vianoce nesú v sebe magické čaro už stáročia, sú to hodnoty prenášané z generácie na generáciu. Možno ich nájsť v tradičných zvykoch, vinšoch, koledách i modlitbách. Majú hlboký zmysel poznania a životných skúseností.

Na vianočnej besiedke sa v programe predstavili deti z Materskej školy, Deti z detského domova Lastovička v Trenčíne, Peter Marchot a Spevácky súbor Opatovčan. Boli pripravené ukážky z pečenia vianočných oblátok a výrobky šikovných rúk detí zo ZŠ J. Lipského v Trenčianskych Stankovciach, vyzdobené medovníčky Andrejky Bohušovej, a výrobky zo slamy a sušených kvetov, ktoré predviedla Ľudmila Katonová. K ochutnaniu boli koláče Marienky Bulkovej a oblátky Marty Bulkovej. Nechýbal vianočný punč pre dospelých a čaj pre deti, ktorý pripravil Palko Horňák. Na záver starostka obce poďakovala účinkujúcim a popriala všetkým šťastné a spokojné vianočné sviatky a všetko dobré do nového roku.